Taktisk.se

Din EOBUSARE i gryningen

Sida 9 av 13

Koffein och dess inverkan på militär verksamhet

Strax innan årsskiftet publicerade den amerikanska armén en artikel om energidrycker och varför soldater borde se över sin konsumtion. Jag är inte inläst på just deras problematik, däremot är relationen mellan den amerikanska försvarsmakten och energidrycken ”Rip it” känd världen över. Det har genom åren publicerats en rad internetartiklar just på ämnet om överkonsumtion av energidrycker, framförallt när det får tragiska konsekvenser i form av dödsfall. Problematiken ligger i att människor dricker koffeinhaltiga drycker som om de vore läsk eller vatten. Det är den här mängden, framförallt under en kort tidsperiod, som leder till allvarliga biverkningar som är skadliga för hälsan. Det som däremot sällan porträtteras i media är de studier som visar på positiva effekter vid ett måttligt intag av koffein.

Den militära verksamheten ställer krav på soldaten att denna ska vara pigg och alert, även under dygnets mörkaste timmar. Det är inte alltid personen i fråga har haft möjlighet att sova innan det är dags att gå på ett patrullpass under natten. I Sverige är vi bortskämda med att ha en stark kaffe-kultur där det alltid finns tillgång till en termos med den koffeinhaltiga drycken. Det är även djupt inpräglat i det kollektiva minnet att för hög konsumtion av kaffe gör att du kommer få spendera tid på toaletten, eller får halsbränna. Samma koppling görs sällan till energidryck. De bieffekter som det pratas om i folkmun är ”hjärtklappning” och skakningar. Något som är obehaglig men som går över efter ett tag.

Nackdelen med kaffe är dock att det inte är en positiv smakupplevelse att dricka kallt, ger ifrån sig doft samt kräver en viss tillredning. Dessutom är det inte alla som är värst sugna på varm dryck när man befinner sig i ett varmt land. Vilket talar till fördel för energidrycker. Det är en smidig förpackning, lätt att förtära och finns att tillgå i princip överallt i världen.

Koffein används flitigt som prestationshöjare i bland annat kosttillskott för träning. Koffein kan även fungera som en prestationshöjare när det gäller skytte.

En studie från 1999 testade huruvida koffein påverkade individers förmåga att skilja på vän och fiende, samt snabbhet till skott samt precision under långa vaktpass[1]. Elva (11) män och elva (11) kvinnor delades in i fyra olika grupper (200mg koffein och enbart fiende, 200mg samt vän och fiende, placebo enbart fiende samt placebo vän och fiende). Dessa grupper fick sen under tre (3) timmar stå vaktpass där instruktionen var att nedkämpa upptäckta fiender. Testpersonerna fick koffeinet, eller placebon, i tablettform tio (10) minuter innan de skulle påbörja sitt simulerade vaktpass.

Resultatet visade att koffeingruppen inte bara reagerade snabbare (dvs upptäckte ett mål), utan även bättre träffresultat. Framförallt kvinnor som fått koffein hade bättre träffresultat än placebo-gruppen (figure 2).

Vidare såg man även en positiv effekt på testpersonernas förmåga att skilja mellan vän och fiende (figure 3). Överlag pekar studien även på att samtliga grupper uppvisar sämre resultat sista timmen men att koffeingrupperna inte har en lika brant trend. Vilket är intressant utifrån perspektivet vilken längd på vaktpass är mest optimalt för att uppnå en säker bevakning.

Det här testet gjordes med utvilade soldater som inte blivit berövade sin vila. Vilken effekt kan då koffein ha på utmattade soldater? En studie från 2001 testade 68st SEAL-rekryter under “Hell Week”. De delades in i fyra olika grupper som fick antingen placebo, 100, 200 eller 300mg koffein i tablettform efter de inte fått sova på 72 timmar och blivit utsatta för andra stressorer. Individerna fick sedan fortsätta med ordinarie träning för att en (1) timme, samt åtta (8) timmar senare genomföra specifika tester för studien. Anledningen till dessa två hålltider var att man väntade sig att koffeinet skulle nått optimal effekt efter en (1) timme och helt försvunnit efter åtta (8) timmar.

Bilden ovanför visar koffeinkoncentrationen i salivproven tillsammans med salivprov som togs innan “Hell week” började.

Testerna bestod bland annat av ett salivprov, skjutprov samt självupplevd trötthet. Grupperna som fick 200 samt 300mg koffein var snabbare på att slutföra uppgifter både timmen direkt efter intag och åtta (8) timmar senare. Det var framförallt uppgifter som krävde att individen kunde ta till sig ny information och omsätta den för att lösa ut en uppgift. Studien pekade på att sömnbristen hade stor påverkan på skjutprecisionen och att koffeinet hade liten inverkan på detta. Samtidigt såg de små positiva effekter på vissa variabler kopplade till skyttet. Vilket är intressant då en liknande studie utförd på 62 SEAL-rekryter under “Hell Week” av samma forskargrupp, visar positiv inverkan på bland annat träffsäkerheten (se bild nedan). Precis som i den andra studien såg man inte några negativa biverkningar i form av skakningar som skulle påverka skyttet.

Men vad innebär detta då praktiskt? Samtliga studier har valt att ge testpersonerna koffein i tablettform. Till vardags får vi i oss koffein genom olika drycker. En burk NOCCO (330ml) innehåller 180mg, en burk Monster (500ml) innehåller 150mg medans en kopp kaffe (135ml) innehåller 80mg koffein. Läkemedelsverket ger följande information kopplat till koffeinmängd och kroppsvikt, samt vilka mängder som är direkt skadliga.

Ett högt koffeinintag under lång tid kan leda till viss tolerans mot en del av de farmakologiska effekterna. Det har angivits i vetenskaplig litteratur att 20 mg koffein/kg kroppsvikt kan ge lindrig förgiftning, detta motsvarar 1200 mg (=1,2g) för en person som väger 60 kg. Allvarlig eller dödlig förgiftning kan uppstå efter intag av 150 – 200 mg/kg kroppsvikt, vilket motsvarar 9000–12000 mg (9–12g) för en person som väger 60 kg.

Giftinformationscentralen har följande gradering av koffeinintag och förgiftning (december 2009)). Hos vuxna klassificeras de symtom som uppkommer efter intag av

  • 1-2 g koffein som lindrig förgiftning
  • 3 g som medelsvår
  • 6 g som allvarlig
  • 10 g som mycket allvarlig förgiftning.

Det är alltså många burkar som behövs konsumeras under kort tid för att uppnå förgiftning, därmed inte sagt att det är omöjligt om man dricker energidryck som läsk. Det finns däremot en rad bieffekter vid ett stadigt bruka av energidryck. Den minst oväntade är givetvis rubbad sömnrytm och svårigheter att sova. Vidare har amerikansk flygvapen-personal rapporterat om högre hjärtfrekvens och uttorkning[2].

Nu har inte de här studierna använt sig av energidryck utan fokuserat sig på koffeinet. Det gör inte studierna mindre relevanta i sammanhanget eftersom det är just mängden koffein som gör att överkonsumtion av energidryck blir hälsovådligt.

Slutsatser

Koffein når fulleffekt efter en (1) timme, och kan ha en fortsatt positiv effekt i upp till åtta (8) timmar efter intag[3]. Det optimala intaget ligger på 200mg enligt studierna[1,3]. Det finns en liten effekt även vid 100mg, men i jämförelse med 200 och 300mg är den försumbar. Skillnaden mellan placebo och koffein-gruppen i precision är markant under nattliga övningar där deltagarna inte fick sova[4]. I studierna såg man inte heller att koffeinet orsakade darrningar, eller på annat sätt påverkade finmotoriken negativt upp till 300mg[1,3]. Ingen av studierna tar hänsyn till kroppsvikt, där en mindre person kan bli lättare påverkad av mindre mängd koffein kontra en person som är större. Koffein kan bidra till ökad “snabbhet-till-skott” utan minskad precision[5].

Källor:

[1]Johnson, R F., Merullo D J. 1999. Friend-Foe Discrimination, Caffeine, and Sentry Duty. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting Vol 43(23): 1348-1352

[2]Johnson, L. A., Foster, D., & McDowell, J. C. (2014). Energy drinks: review of performance benefits, health concerns, and use by military personnel. Military medicine, 179(4), 375-380.

[3]Lieberman, H. R., Tharion, W. J., Shukitt-Hale, B., Speckman, K. L., & Tulley, R. 2002. Effects of caffeine, sleep loss, and stress on cognitive performance and mood during U.S. Navy SEAL training. Psychopharmacology (2002) 164: 250. doi:10.1007/s00213-002-1217-9

[4]McLellan, T.M., et al., The Effectiveness of Caffeine to Maintain Physical and Cognitive Function during Continuous Operations. DRDC Toronto, Walter Reed Army Institute of Research and New Zealand Defense Force. 2003.

[5]Tharion, William J.; Shukitt-Hale, Barbara; Lieberman, Harris R. 2003. Caffeine Effects on Marksmanship During High-Stress Military Training with 72 Hour Sleep Deprivation. Aviation, Space, and Environmental Medicine, Volume 74(4): 309-314.

Arrington, Yolanda R. 2016. The science behind why you should stop chugging so many energy drinks. https://www.army.mil/article/180140/the_science_behind_why_you_should_stop_chugging_so_many_energy_drinks

Läkemedelsverket https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/drycker-och-alkohol/energidrycker/

Populärast inlägg för 2016

2016 har varit ett på många sätt intressant år. Jag överlåter till andra att analysera året ur ett försvar- och säkerhetspolitiskt perspektiv. För Taktisk.se är 2016 året då bloggen kom igång igen efter några års uppehåll. Jag jobbar fortfarande med att komponera inlägg som kan vara intressanta för dig som besökare. Framförallt intressanta för dig som är verksam inom Försvarsmakten. Inför nästa år kan du vänta dig fler inlägg om fysisk prestation och militär verksamhet. Det kommer även komma fler recensioner på ryggsäckar, uniformsplagg och fickor. Fram tills dess kommer här nedan en lista över årets populäraste inlägg.

  1. Modifiera din stridsväst 2000 del 2
  2. Recension – Camelbak BFM
  3. Flytta upp benhölstret
  4. Analys av fälttestet
  5. Behovet av en stridsskjorta

Har du önskemål om ämne, eller återkoppling på tidigare inlägg, tveka inte att lämna en kommentar.

M3T (Multi-Mission Medical TACO)

High Speed Gear pushade nyligen för deras sjukvårdsficka av TACO-modell. Fokus i framtagningen av fickan verkar ha varit att brukaren ska kunna alltid komma åt sjukvårdsmaterielen, oavsett hur fickan sitter på stridsutrustningen. Även åtkomsten, och skyddet av, tourniquets har utvecklats med särskilda förvaringsutrymmen.

The M3T is designed to provide the user with a versatile and adaptable platform from which to carry and deploy their IFAK. In coordination with NOLATAC Firearms Training, we created a pouch to meet an ever-changing set of needs within the law enforcement, military and responsible armed citizen environments.

This pouch was built to accept many medical insert components as well as various manufacturer’s medical trays and kits. The included med sleds allow for a quick and ambidextrous deployment of the medical contents. Also, as users add more gear to their load and tactical real estate becomes a concern, several different mounting options were built into the design allowing for fully ambidextrous deployment and environmental protection for purpose built tourniquets.

Two ambidextrous side pockets were designed to not only protect the TQ from sun and other environmental exposure, but to also allow for rapid deployment from multiple angles and sides, dependent on how the user mounts the M3T. Unused TQ pockets can be used to store other items such as medical shears, chem lights, etc.

God Jul

 

Framförallt en God Jul till alla de som tjänstgör nationellt och internationellt under julafton.

Rekrytering till Särskilda operationsgruppen

Just nu är det möjligt att söka till Särskilda operationsgruppen (SOG). Detta märks framförallt genom att Försvarsmakten sprider information i form av film (som klippet nedan) och artiklar om förbandet. Känner du dig mogen utmaningen? Läs mer och ansök via Försvarsmaktens hemsida.

Salomon Speed Assault

Det finns lägen då det är lämpligt att ha stora stabila kängor, och det finns lägen då det är bättre att ha lättare skor. Salomons Forces Speed Assault tillhör den sistnämnda kategorin. Med sina 320gr är det ett par mycket lätta skor att gå runt i. Skon bygger på Salomons populära speedcross-skor som är skapade för tuffare terränglöpning. Nackdelen med löparskorna är att de dels har reflekterande material, samt att de saknar någon form av ankelstöd. Därmed får brukaren även lätt ner grus och sten innanför skon.


(IR utan belysning)

Salomons Forces-serie är skor som är direkt riktade till brukare inom polisen eller försvaret. Oftast erbjuds skor och kängor i den här serien i mörka färger utan reflekterande material. Den senaste serien tillför beige och brun till färgskalan för områden som bjuder på mer sand.

Precis som Speedcross har Speed Assault snabbsnörning. Skosnörena består av kevlarsnöre för längre hållbarhet. När brukaren dragit åt snabbspännet göms det överblivna snöret enkelt in i tungan. Mönstret på sulan bygger på samma mönster som speedcross, något kraftigare. Det mjuka materialet i hälen håller inte bara grus och sten ute från skon, det underlättar även när brukaren snabbt ska trampa i skon då den något hala ytan motverkar friktion och glider upp längs foten. Skon sitter även fast utan att snörningen är åtdragen ifall det blir riktigt snabba lägen.

Istället för Gore-tex finns finns två ventilationshål för att ventilera ut värme och fukt, vilket underlättar vid bruk i varmare klimat. Undertecknad har testat att bära skorna i ökenklimat över 30 plusgrader. Skorna är lätta att gå i, har bra luftcirkulation och bra stöd runt vristen för att fungera tillsammans med stridsutrustning utan att riskera stukningar. Skon används just nu på bred front av det svenska förbandet i Mali.

Prisbilden för skorna i Sverige ligger runt 1800kr. Brukaren får helt enkelt väldigt mycket sko för pengarna.

Svenska råd till allmänheten vid attentat

Taktisk.se skrev i somras ett inlägg om olika råd för hur människor bör agera vid ett attentat. Nu i dagarna publicerade Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) och Krisinformation.se information av samma karaktär.

Det här är saker du kan göra

·    Sätt dig själv i säkerhet.
·    Försök att skapa en överblick av vad som hänt.
·    Sätt mobiltelefonen på ljudlöst så att gärningsmän inte kan höra var du är.
·    Följ polisens och räddningstjänstens uppmaningar.
·    Hjälp dem som behöver hjälp eller befinner sig i fara.
·    Varna dem som befinner sig nära.

Det är en fråga om attityd

Mycket av verksamheten i den gröna firman är av förklarliga skäl både obekväm och utmattande. När människor blir obekväma, antingen av att de är hungriga, blöta eller kalla, brukar en ny sida visas. En person som under väldigt trivsamma förhållanden vanligtvis är både glad och positiv, kan förvandlas till en vandrande klagomur som sänker humöret hos de som befinner sig omkring individen. Starka och snabba individer förvandlas till medelmåttor och människor som normalt anses ha en trevlig attityd kan börja munhuggas för minsta lilla. Allt detta är en fråga om attityd hos den enskilde.

En person som går in i en uppgift med negativ inställning kommer ödsla fokus och energi på nackdelar. Genom att bara se problem men inte försöka hitta lösningarna på dem, utvecklas inte individen och lär sig av situationen. Oftast försöker individer som vantrivs eller som ej tror på uppgiften försöka distansera sig så mycket som möjligt från uppgiften. När uppgiften sen misslyckas på grund av att kollektivet inte jobbade tillsammans kan individen säga “jag sa att det aldrig skulle funka”. Det är en negativ spiral som blir svår att bryta sig ur och kommer förgifta hela gruppen på sikt.

Både inom vetenskapen och i vardagligt tal pratas det om A- och B-personligheter. Framförallt inom det militära kategoriseras Typ A (Adam01, Alpha) som vältränade och smarta individer som kan uppnå allt de vill. Vad som inte nämns i sammanhanget är den attityd som möjliggör att människor, till synes, uppnår allt de tar för sig. En vinnarmentalitet där individen vägrar att förlora, även känt som “vinnarskalle”. Det handlar om att lära sig av misstag, avsky att förlora samtidigt som man inte låter misslyckanden och förluster sänka en. Att vara öppen för andras erfarenheter och perspektiv.

Det brukar pratas om att fysisk styrka och uthållighet är viktigt när det kommer till militär tjänstgöring. Mycket av försvarsmaktens belöningar och uppmärksammande kretsar till idrottsliga prestationer och hur bra individen presterar på olika fystester. Det är helt riktigt att det underlättar att vara i bra form för att kunna lättare tackla tuffa utmaningar i fält. Fysisk och mental styrka står däremot inte i motsats till varandra. Elitidrottare är inte elitidrottare enbart för att de har en bra fysik, utan för att de har den mentala styrkan att träna målmedvetet för att nå sina mål. Har du den mentala uthålligheten att dra dig ut i löparspåret och springa regelbundet, kommer det oundvikligen att leda till att du får bättre kondition. Har du disciplinen att följa ett träningsprogram och vila ordentligt mellan passen kommer du garanterat bli starkare utan att riskera att dra på dig skador. Det är en fråga om attityd.

Ett slitet uttryck är att istället för att se problem ska du se utmaningar. Det må låta klyschigt och alldeles för mycket positivism, men i grunden handlar det om att jobba mot förbättring och en löst uppgift. Det kan vara något så enkelt som att tältduken slår när det blåser. Istället för att uppfatta det som ett problem att klaga på, se utmaningen i att hitta en lösning som minimerar vädrets påverkan på tältet (exempelvis genom att spänna ut duken mer, eller ställa tältet mer i lä). Vänta inte på att “någon” ska lösa det åt dig. Ta initiativet och lös uppgiften själv, eller ta hjälp av andra för att tillsammans fixa det som behövs åtgärdas. Att ta initiativet i allt du gör kommer spilla över på dina kamrater, och kommer även ha positiv inverkan på striden där förmågan till initiativ är en framgångsfaktor. Det är en fråga om attityd.

whineposter-1

Du kommer inte bli varmare, torrare eller mindre hungrig från att gnälla. Det enda du kommer åstadkomma är att irritera de runt omkring dig samt att sänka dig själv längre ner i ett djupt hål. Det hjälper inte heller att bara stå centrerad i kläderna och hoppas att allt blir bättre snart. Ta kommandot över dig själv och din situation. Håll dig sysselsatt med alla uppgifter du kan komma på. Det kan vara att förbättra maskeringen på förläggningen eller dig själv. Se över din personliga utrustning och dess innehåll. Kommer du inte på något, sök uppgifter hos din närmsta chef eller hos sidogrupper. Hjälp till att ordna dina kamraters sovplatser. På det sättet håller du tiden gående, och håller dina tankar på något annat än hur mörkt det är på natten. Lär dig att gilla att vara obekväm under längre perioder. Det är en fråga om attityd.

Recension – 5.11 rush delivery messenger bag

Bakgrund
Jag var i behov av en mindre väska som kunde agera både som “grab bag”, samt “stabsväska” beroende på situation. Jag hade under en längre tid kollat in olika axelväskor av “messenger”-karaktär och valet föll på 5.11s variant. Färgen som visas på bilderna är “sandstone”.

Hårda fakta 5.11 Messenger bag
Packvolym: 12 L (20st olika fickor/förvaringsutrymmen)
Material: 1050D Nylon med ett vattenavvisande lager.
Dimensioner:  Förvaringsutrymme – 11″H x 17″L x 5″D
Vadderat utrymme för 15″-laptop.

Om väskan
Väskan är en klassisk messenger-axelväska som har en rad olika fickor för att matcha de flesta tänkbara behov brukaren kan tänkas ha. Väskan är försedd med en vadderad laptop-ficka där datorn säkras med en “flärp”. Att tänka på är att det utrymmet är anpassat för en 15″-laptop. Huvudförvaringsutrymmet är försett med kardborre för att kunna fästa exempelvis hölster eller magasinsfickor med kardborrefäste. Vidare finns det två nätfickor som stängs med blixtlås. Bakom dessa återfinns ytterligare två fickor som är toppmatade.

packed

Överlag är det en genomtänkt axelväska med gott om fickor. Nackdelen med den totala mängden fickor är att användaren kan “luras” att packa i för mycket, vilket resulterar i att väskan blir väldigt “bulkig”. Vidare kan saknas en viss “styvhet” för att skydda eventuella dokument som användaren kan vilja transportera i väskan. 5.11 Rush delivery fungerar både som “grab bag”´, och till vardags som stabsväska. Allt som allt består väskan av 20 olika fickor, vilket innebär att det skulle bli ett väldigt långt inlägg om vi skulle gå igenom dem alla. Istället kommer jag låta bilderna tala för sig själva. Längst ner i det här inlägget finns även tillverkarens egna produktfilm, där de går igenom väskans olika funktioner.

open_front

back

filling

Tillverkarens egna video

Film: Uttagningen till Jegertroppen

På youtube finns nu en dokumentär som följer uttagningen till den helt kvinnodominerade norska enheten Jegertroppen, som är en del i Forsvarets Spesialkommando.

Jegertroppen består av vernepliktige kvinnelige soldater og er et unikt tilbud til deg som ønsker en virkelig stor utfordring i løpet av førstegangstjenesten.

Dokumentären är uppdelad i två delar och är producerad av norska NRK. I  februari skrev Foreign Affairs en artikel om den nyligen uppstartade enheten.

Ta mig till del 1.

Ta mig till del 2.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén