Deltagandet i undersökningen är frivilligt. För att undersökningen ska kunna genomföras krävs det att du svarar på samtliga frågor. Den insamlade informationen kommer sammanställas för att få en ögonblicksbild över den genomsnittliga följaren. Ingen information går att koppla samman med personer. En IP-adress loggas enbart för att säkerställa att individen inte svarar flera gånger på undersökningen. När undersökningen är färdig kommer data om IP-adresser att särskiljas från övrig insamlad data och raderas.

Rådata kommer enbart att förvaltas av webbplatsens administratör och ej skickas vidare till tredjepart.