Den här undersökningen syftar till att inhämta hur instruktörer upplevde utbildningssituationen när Försvarsmaktens restriktioner för de värnpliktiga infördes. Inga frågor kommer beröra enskilda förband och ingen information går att härleda till enskilda individer.

Vi är ledsna, undersökningen är för närvarande avbruten eller skapas, försök igen senare;)

Created with Perfect Survey