Den här undersökningen syftar till att få en bild av hur pandemin och de restriktioner som Försvarsmakten införde påverkade grundutbildningen och vilka åtgärder som de värnpliktiga anser ska behållas eller förkastas. Undersökningen är anonym och ingen information kommer att kunna härledas till enskild individ eller dennes befattning.

Vi är ledsna, undersökningen är för närvarande avbruten eller skapas, försök igen senare;)

Created with Perfect Survey