Den här undersökningen riktar sig till dig som genomfört minst en (1) termin under den pågående pandemin på någon av Försvarsmaktens officersutbildningar. Syftet är att undersöka hur Försvarsmaktens kadetter anser att utbildningen påverkats.

Vi är ledsna, undersökningen är för närvarande avbruten eller skapas, försök igen senare;)

Created with Perfect Survey