Deltagandet i undersökningen är frivilligt. För att undersökningen ska kunna genomföras krävs det att du svarar på de frågor som är markerade som obligatoriska. Den insamlade informationen kommer sammanställas för att få en ögonblicksbild över vilka motiv en person hade för att söka sig till Försvarsmakten.

Ingen information går att koppla samman med personer. Ingen information gällande specifik förbandstillhörighet eller funktionsområde kommer att samlas in.

Användarens IP-adress loggas enbart för att säkerställa att individen inte svarar flera gånger på undersökningen. När undersökningen är färdig kommer data om IP-adresser att särskiljas från övrig insamlad data och raderas.

Rådata kommer enbart att förvaltas av webbplatsens administratör och ej skickas vidare till tredjepart.