Det har på senaste tiden lyfts fram vikten av att vara förbered för en kris (eller krig). Förberedelser som ofta innefattar att ha extra vatten, konserver och stearinljus hemma att tillgå när strömmen helt plötsligt slås ut. Detta tolkar de nog de flesta som sunt förnuft. Det som oftast kanske förbises är vikten av att även vara förbered tekniskt/digitalt. Det kan innefatta att alltid ha fulladdade batterier till mobiltelefoner och datorer, men ytterst syftar jag på att ha säkrat upp sin dator med virusskydd och brandvägg. Jag tänker inte ägna det här inlägget åt att peka ut vilket virusskydd som är att rekommendera, eller hur du som användare ska ställa in brandväggen på din router. Däremot så kommer jag peka på vikten av att överhuvudtaget ha ett skydd.

I veckan så skedde ett större anfall emot Telia. Oavsett målet med anfallet så visar resultatet på vikten av att skydda den digitala infrastrukturen från yttre anfall. Nu kanske du som privatperson undrar hur detta berör dig och ditt skydd? Det är egentligen väldigt enkelt. För att nå upp till den nivån av DDoS*-attack som krävs för att ta ner en server, så behövs en mängd av datorer som gör dessa anrop. En mängd som ingen enskild hackare eller hackergrupp äger fysiskt. Istället så har dessa individer smittat tusentals datorer runt om i världen med trojaner som gör dessa mottagliga för kommandon utifrån. Detta innebär rent konkret att just din personliga dator kan vara en bricka i spelet att ta ner en server.

Detta sker utan vetskap av datorns egentliga ägare. Även om det i just det här fallet inte innebar att en samhällskritisk funktion gick ner, så kan det långsiktigt innebära att i ett skarpt läge att din dator bidrar till att den digitala infrastrukturen i Sverige upphör att fungera. Vilket kan innebära att samhällskritisk information inte når ut alternativt att enbart direkt felaktig information når ut till dig som användare.

Så frågan du bör ställa dig är, har du verkligen vidtagit alla nödvändiga förberedelser för att skydda dig själv från yttre påverkan?

*DDoS – Distributed Denial of Service.