Texten är författad av Hemvärnets vapenofficer.

Världsrekordet för 400m löpning är 43,03 sekunder vilket är otroligt fort men man kan anta att de flesta klarar att förflytta sig 100m på samma tid. De flesta av oss kan ta isär och sätta ihop vårt vapen igen på under 45 sekunder. De flesta reklamer du ser på tv är runt 45 sekunder trots att det ofta känns mycket längre. 45 sekunder är i vissa avseenden oceaner av tid men för några av oss är 45 sekunder inte tillräckligt för att förflytta kroppen vertikalt och samtidigt skjuta 9 godkända träff i helfigur på 50m

Olika vapensystems tekniska utformning har en stor påverkan för systemets hanterbarhet och i den aspekten ligger inte automatkarbin 4 i framkant, oavsett version. Min tilldelade Ak4 kräver att jag fysiskt drar ur magasinet efter att jag tryckt in magasinspärren och jag är inte ensam i att ha ett vapen med den prekära egenskapen. Men i systemet Ak4 så har vi ett driftsäkert och pricksäkert vapen som vi de facto har i händerna och som kommer att leva parallellt med Ak24 i hemvärnet under ett antal år framåt.

Att genomföra ett godkänt kompetensprov BAS med automatkarbin 4 är utmanande men jag vill påtala, långt ifrån omöjligt. Såklart stora ord från någon som har möjligheter att skjutträna på arbetstid i en utsträckning få andra har men!

Jag har också möjligheten att utbilda, träna och se stora mängder av stridskraftens personal skjuta i både formell och tillämpad miljö. Och här kommer jag med en illa dold hemlighet, man blir bra på det man övar.

Återigen stora ord o.s.v. men håll ut lite till i texten.

Oavsett vilken typ av skjutning jag är på, KFÖ, KU, GK ÖLAK eller INTERFLEX så finns en gemensam nämnare. De soldater och förband som förövar och torrövar när så är möjligt presterar bättre, mycket bättre. Nästan som att Ingemar Stenmark hade rätt. Detta oavsett om de har ett fysiskt vapen i handen eller ej.

De som utvecklas mest är dessutom de som övar på de saker som de är dåliga på. Och med det sagt, handen på hjärtat, i vilket av momenten i kompetensprov bas ligger just dina svårigheter? För vissa är det den vertikala förflyttningen. Hur ofta i din vardag går du från stående till liggande vidare till knästående och sen till stående?

Behöver vapnet vara säkrat i min ställningsväxling om fingret är utanför varbygeln och vapnet i skjutriktningen? Svar: nej.

Hur bli min skjutställning och hur lång tid tar det om jag tar min gamla GU-fänriks instruktioner som eviga sanningar och absolut inte vinklar fotbladet hit eller dit? För de flesta är omladdningen det stora problemet där jag ibland ser exempel på 20 sekunder för en omladdning. Då blir det ont om tid totalt. I vilken ordning gör jag saker, är magasinet vänt åt rätt håll i fickan? Har jag andra fickor i vägen för magasinsfickan?

Det ligger ingen skam i att torröva det jag är dålig på, tvärt om. Jag tar ansvar som soldat och individ.

Varför finns kompetensprov BAS och varför ser då kompetensprov BAS ut som det gör?

Försvarsmakten är ålagd enligt lag och förordning att pröva individer både praktiskt och teoretiskt innan individen kan tilldelas ett tjänstevapen. Detta prov togs fram med samtliga stridskrafter och med samtliga automatkarbiner i åtanke. Ett godkänt Kompetensprov BAS är den lägsta acceptabla nivån Försvarsmakten har för att en soldat självständigt ska få hantera ett vapen.

Kompetensprov BAS gör att vi som utbildare kan pröva skytten på flertalet saker vid ett provtillfälle.

  • 1: skjutskicklighet, dessutom under press där möjligheten att skjuta bättringsskott sker från den svåraste skjutställningen.
  • 2: skjutställningar, skjutning sker från de tre grundläggande skjutställningarna där individen måste behärska alla tre.
  • 3: säker vapenhantering, mynning, finger, säkring, dessutom under ställningsväxling.

För den som nostalgiskt minns statiska skjutprov med krav gällande spridning på fasta tider så rekommenderar jag ta del av egentligen vilket material som helst som rör stridssituationer i både moderna och äldre konflikter. Den som skjuter och får verkan först är den som statistiskt kommer att gå segrande ur striden. Oavsett om det är med automatkarbin eller stridsvagn.

Varför finns då kompetensprov BAS Hv och vad är skillnaden?

Chef för stridskraft och OrgE kan fastställa ett särskilt prov för att pröva sin personals skjutskicklighet och fastställa inom vilka intervall så ska ske.

För exempelvis personskyddet så kan det vara aktuellt att genomföra mer avancerade skjutprov på årlig basis där man prövar individens förmåga att verka i en mer komplex miljö med ökade friktioner och med högre krav.

Då hemvärnets personal har begränsad tjänstgöringstid och begränsningar att öva så har Rikshemvärnschefen fastställt ett skjutprov som genomförs enligt samma princip med samma krav som för Kompetensprov BAS med tillägg för en poängkvot på 1,3 om provet genomförs på skjutavstånd om 30m.

Vapentjänsten inom förbandet är en sak där vi alla på individnivå faktiskt kan ta ansvar och underlätta för chefer på alla nivåer och skapa förutsättningar för chefen att fokusera andra ämnen.

De publikationer jag behöver ta del av finns tillgängliga på nätet. Jag kan torröva min ställningsväxling och vittjande ur magasinsficka utan tillgång till vapen. Utöver det kan den som vill delta i Tillämpat Tjänsteskytte på sin fritid. Utbildningen finns tillgänglig både på Emilia och på It’s Learning.

Det kommer alltid att finnas interna friktioner för att få till sin träning oavsett skarp eller torr. Yrkeslivet, familjen andra åtaganden o.s.v. Men väntar man på en extern faktor för att komma igång så vill jag påstå att den är här.

Det är krig i Europa som vi alla vet, med ett omvärldsläge som är det allvarligaste på mycket länge.

Det finns nu även en möjlighet att dynamiskt tävla och träna med tjänstevapen inom ramen för TTS. Inom kort så startar SPSFs provverksamhet med den civila varianten SRA.

Om beslutstillfället inte är här för mig för att ta tag i min träning, när är det här?

Joachim Peru

Hemvärnets vapenofficer