Din EOBUSARE i gryningen

Etikett: beredskap

Alltid redo

Bär med dig första förband. Var uppmärksam på din omgivning. Välj när du bär hörlurar i båda öronen. Men framförallt är det viktigt att du fortsätter din vardag utan att känna rädsla. En irrationell rädsla riskerar att leda till känslobaserade beslut som riskerar att leda till felaktiga åtgärder som inte åtgärdar och hanterar risker.

Under de kommande dagarna kommer det dras många erfarenheter från händelsen i Stockholm. En hel del individer kommer minnas exakt vad de gjorde den dagen, vid den tidpunkten allting hände. Myndigheter kommer analysera sitt arbete och göra förändringar till sin arbetsrutin vid behov. Alla har de gemensamt att de behöver titta objektivt på händelsen och inte låta irrationell rädsla ta överhanden. Det har under gårdagen spridits många bilder och vittnesskildringar, som berättar om hur vanliga människor gjort allt de kunnat för att ta hand om skadade eller på annat sätt hjälpa till.

Det här inlägget kommer inte handla om att du likt “preppers” ska bära med dig en ryggsäck med saker för varje tillfälle. Snarare kommer det här inlägget sammanfatta olika åtgärder du kan genomföra redan idag för att höja din beredskap och medvetenhet, utan att behöva göra uppoffringar eller några större finansiella åtgärder.

När jag reser hemifrån, oavsett det är inrikes eller utrikes, har jag med mig någon form av ryggsäck/axelväska. Förutom det vanliga som en bok att läsa och mobilladdare, bär jag även med mig en eller två energibars, en flaska med vatten och första förband. De här grundgrejerna är även lätta att bära med sig i en handväska, eller i jackfickor under vardagsförhållanden.  Förutom att du själv har tillgång till något att dricka och äta om du fastnar någonstans, kan du även bjuda andra på näring som en ren lugnande åtgärd för uppjagade människor.

När du är ute och promenerar, oavsett om det är i stan eller ute i skogen, behöver du tänka till på din omgivning och analysera huruvida det är en god idé att bära hörlurar med hög musik i båda öronen. Vid exempelvis den här typen av attentat kan hotet uppstå bakifrån vilket kan innebära att du inte kommer hinna se hotet, men troligen höra att någonting sker. Var uppmärksam på dina medmänniskor, inte i första hand för att se ifall någon vill dig ont. Utan för att se ifall de reagerar annorlunda på någonting i omgivningen. Börjar en individ gå mycket raskt kan det vara läge att se sig omkring för att kontrollera vad som händer i omgivningen.

Ha en mental beredskap att släppa det du har i dina händer. Vid snabba händelser är det negativt att släpa runt på shoppingkassar eller försöka springa med en kaffemugg. Du kan hamna i en situation där du behöver använda dina två händer för att rädda dig själv eller någon annan. Framförallt för dig som är förälder kan du behöva dina händer fria för att kunna lyfta upp ditt barn och ta er snabbt ifrån platsen.

Vilket leder in mig på en observation jag gjorde medans jag följde nyhetsflödet med filmklipp från området. Väldigt många människor stannade kvar på platsen för att ta fram sina mobilkameror och dokumentera, en hel del sprang en kort sträcka för att sen vända sig om och titta fram runt hörn för att se. Medans andra inte alls verkade lyssna på ordningsmakten att lämna platsen. Var inte någon av de här individerna. Låt inte din nyfikenhet ta överhanden och riskera ditt eller någon annans liv. Behövs inte din hjälp ska du ta dig från platsen och undvika folksamlingar. Säger en polis, ordningsvakt eller väktare åt dig att lämna platsen är det inte läge att börja argumentera om att “du ska bara”. Ta inte heller bilder på skadade eller döda för att lägga upp på internet. Du vill inte vara den som får veta att din familjemedlem är död via sociala medier.

Svenska råd till allmänheten vid attentat

Taktisk.se skrev i somras ett inlägg om olika råd för hur människor bör agera vid ett attentat. Nu i dagarna publicerade Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) och Krisinformation.se information av samma karaktär.

Det här är saker du kan göra

·    Sätt dig själv i säkerhet.
·    Försök att skapa en överblick av vad som hänt.
·    Sätt mobiltelefonen på ljudlöst så att gärningsmän inte kan höra var du är.
·    Följ polisens och räddningstjänstens uppmaningar.
·    Hjälp dem som behöver hjälp eller befinner sig i fara.
·    Varna dem som befinner sig nära.

Agera säkert vid en särskild händelse

De senaste åren så har det blivit vanligare med terrorattacker i Europas städer. De senaste dåden i Orlando, Nice och München visar att vårt sätt att leva har förändrats. Det finns många olika sätt att förhålla sig till det här. Det enkla sättet vore att hålla sig instängd i en stuga på landet, men detta är självklart ohållbart i längden. För att kunna fortsätta leva ett så “normalt” liv som möjligt, krävs det vissa åtgärder av den enskilda. Ja, det kommer kännas märkligt och omständigt till en början. Gör det till en vana och du kommer till slut göra det omedvetet när du rör dig på stan. Det här inlägget sammanställer den information som ges av olika myndigheter, framförallt internationellt. Innan vi går in på den informationen kommer jag gå igenom några punkter som jag anser att varje individ bör ha i åtanke när de lämnar hemmet. Oavsett om det är för att handla i den lokala matbutiken eller åka utomlands till en festival. Inläggets syfte är inte att sprida oro eller rädsla för att gå ut på stan. Syftet är att förmedla information och kunskap som kan rädda ditt liv.

  • “Om något händer, hur tar jag mig ut?” Var finns utgångar? Var kan du gömma dig om du inte kan ta dig ut?
  • Sjukvårdsutrustning. Bär med dig ett första förband (gärna flera). Lär dig hur du använder det för att stoppa blödningar, på dig själv och på andra.
  • Lär dig hjärt- och lugnräddning. Det kan vara en medresenär på tåget som behöver hjälp, likväl som ett offer för ett attentat.
  • “Var befinner jag mig?” Vad heter gatan du går på? I en okänd stad gäller det att veta var du befinner dig för att kunna leda polis och räddningstjänst till rätt plats.
  • Vid utlandsvistelser: Hur är läget i landet just nu? Vad säger Utrikesdepartementet?
  • Händer något där du befinner dig? Lyssna på medier, sök information om vad myndigheterna säger. Inte sällan är rådet att hålla sig inomhus.

Efter terrordåden i Paris på bland annat Bataclan, sammanställde den franska staten information om hur enskilda borde agera för att säkerställa sin och andras säkerhet.

1) Lämna området snabbt. Ta dig ifrån händelsen, om möjligt hjälp andra att lämna området. Varna andra som du möter när du lämnar området. Undvik att röra dig i stora grupper då det finns risk för sekundära attacker. Stanna inte kvar för att titta, och var inte rädd för att framstå som löjlig när du springer.

2) Om det inte är möjligt för dig att lämna området. Göm dig. Hitta ett säkert utrymme, lås dörren och barrikadera. Se till att ta skydd bakom objekt som kan ge extra skydd mot projektiler. Håll dig längs golvet för att undvika siluetter. Glöm inte bort att sätta telefonen på ljudlös (utan vibration) då detta kan röja dig och utsätta dig för fara. Försök inte spela journalist och stick ut telefonen för att filma eller ta fotografier. Du utsätter bara dig själv, och dina medmänniskor, för livsfara.

3) Larma. Har du lyckats ta dig ifrån området, larma myndigheter. Om du närmar dig poliser, spring inte emot dem utan närma dig lugnt med händerna väl synliga. Ifall du gömmer dig, använd telefonen om möjligt och ring det nödnummer som gäller i landet. Tala lugnt, försök lämna så mycket uppgifter du kan men gissa inte. Berätta bara det du vet och svara på eventuella frågor.

I USA släppte staten Houston en informationsfilm om hur de ansåg att människor skulle agera vid en så kallad “active shooter”. Det som skiljer sig från de typiska råden (som vi nämnt ovanför) är att de uppmanar människor att med våld konfrontera våldsverkaren om alla andra alternativ är uttömda och det råder fara för ens liv. Vilket kan vara skillnaden mellan att förövaren stoppas eller att fler dör.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén