De senaste åren så har det blivit vanligare med terrorattacker i Europas städer. De senaste dåden i Orlando, Nice och München visar att vårt sätt att leva har förändrats. Det finns många olika sätt att förhålla sig till det här. Det enkla sättet vore att hålla sig instängd i en stuga på landet, men detta är självklart ohållbart i längden. För att kunna fortsätta leva ett så “normalt” liv som möjligt, krävs det vissa åtgärder av den enskilda. Ja, det kommer kännas märkligt och omständigt till en början. Gör det till en vana och du kommer till slut göra det omedvetet när du rör dig på stan. Det här inlägget sammanställer den information som ges av olika myndigheter, framförallt internationellt. Innan vi går in på den informationen kommer jag gå igenom några punkter som jag anser att varje individ bör ha i åtanke när de lämnar hemmet. Oavsett om det är för att handla i den lokala matbutiken eller åka utomlands till en festival. Inläggets syfte är inte att sprida oro eller rädsla för att gå ut på stan. Syftet är att förmedla information och kunskap som kan rädda ditt liv.

  • “Om något händer, hur tar jag mig ut?” Var finns utgångar? Var kan du gömma dig om du inte kan ta dig ut?
  • Sjukvårdsutrustning. Bär med dig ett första förband (gärna flera). Lär dig hur du använder det för att stoppa blödningar, på dig själv och på andra.
  • Lär dig hjärt- och lugnräddning. Det kan vara en medresenär på tåget som behöver hjälp, likväl som ett offer för ett attentat.
  • “Var befinner jag mig?” Vad heter gatan du går på? I en okänd stad gäller det att veta var du befinner dig för att kunna leda polis och räddningstjänst till rätt plats.
  • Vid utlandsvistelser: Hur är läget i landet just nu? Vad säger Utrikesdepartementet?
  • Händer något där du befinner dig? Lyssna på medier, sök information om vad myndigheterna säger. Inte sällan är rådet att hålla sig inomhus.

Efter terrordåden i Paris på bland annat Bataclan, sammanställde den franska staten information om hur enskilda borde agera för att säkerställa sin och andras säkerhet.

1) Lämna området snabbt. Ta dig ifrån händelsen, om möjligt hjälp andra att lämna området. Varna andra som du möter när du lämnar området. Undvik att röra dig i stora grupper då det finns risk för sekundära attacker. Stanna inte kvar för att titta, och var inte rädd för att framstå som löjlig när du springer.

2) Om det inte är möjligt för dig att lämna området. Göm dig. Hitta ett säkert utrymme, lås dörren och barrikadera. Se till att ta skydd bakom objekt som kan ge extra skydd mot projektiler. Håll dig längs golvet för att undvika siluetter. Glöm inte bort att sätta telefonen på ljudlös (utan vibration) då detta kan röja dig och utsätta dig för fara. Försök inte spela journalist och stick ut telefonen för att filma eller ta fotografier. Du utsätter bara dig själv, och dina medmänniskor, för livsfara.

3) Larma. Har du lyckats ta dig ifrån området, larma myndigheter. Om du närmar dig poliser, spring inte emot dem utan närma dig lugnt med händerna väl synliga. Ifall du gömmer dig, använd telefonen om möjligt och ring det nödnummer som gäller i landet. Tala lugnt, försök lämna så mycket uppgifter du kan men gissa inte. Berätta bara det du vet och svara på eventuella frågor.

I USA släppte staten Houston en informationsfilm om hur de ansåg att människor skulle agera vid en så kallad “active shooter”. Det som skiljer sig från de typiska råden (som vi nämnt ovanför) är att de uppmanar människor att med våld konfrontera våldsverkaren om alla andra alternativ är uttömda och det råder fara för ens liv. Vilket kan vara skillnaden mellan att förövaren stoppas eller att fler dör.