Varje år får en rad 19- och 20-åringar deklarera för första gången i sina liv efter att ha arbetat för första gången. Att deklarera kan vara en djungel om man pendlar eller reser mycket i tjänsten, har olika typer av förmåner eller för den delen har ett aktivt sparande i aktier eller fonder. Det blir inte lättare om man tjänstgör i Försvarsmakten då det varje år förekommer rykten om vilka olika avdrag individen kan göra. I år präglas diskussionerna främst av att individen ska kunna göra avdrag för uteblivet traktamente under övningar med försvarsmaktsdygn. Det är troligt att det här ryktet även dyker upp nästa år och därför väljer jag att skriva den här artikeln så att den förhoppningsvis dyker upp när någon försöker söka efter mer information.

Men för att spara dig tid om du inte orkar sätta dig in i alla detaljer (vilket inte är ett gott tecken när det gäller deklaration), traktamente utbetalas för att ersätta individen för ökade kostnader i samband med en tjänsteresa. Det vill säga om individen behöver betala för mat och/eller logi. Det vill säga, det gäller i 99 fall av 100 inte dig som varit på övning och fått både mat och boende (även om boendet varit i en sovsäck). Du har inga ökade levnadskostnader för att du befinner dig på övning. Att du sen frivilligt väljer att köpa extra snacks eller snabbnudlar för att variera kosten är ingen giltig anledning. Traktamentet är inte heller utformat för att täcka hela kostnaden utan enbart “den fördyring som tjänsteresan medför“. Du är därmed inte berättigad till något avdrag för att du varit på övning med övningsdygn på annan ort.

Grunden till uppfattningen att det skulle vara möjligt till avdrag är missuppfattningen att om en övning genomförs minst 50km ifrån din arbetsort med övernattning, då ska individen vara berättigad att göra avdrag för de nätterna. Det första problemet med det antagandet är att du under övning inte befinner dig på en tjänsteresa. Om du har rest till en annan del av landet för att delta i en övning kan du förvisso ha genomfört en tjänsteresa till den platsen, däremot kommer du så fort du påbörjar dina övningsdygn att göra ett “uppehåll” i resan. Detta markeras genom att man i sin kostnadsavräkning väljer att man reser till land “Z_uppehåll”. Då upphör traktamente att gälla.

Traktamentet ska täcka dina ökade levnadskostnader när du är på tjänsteresa, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Skatteverket

Det andra problemet är att det antar att traktamente utgår från att det sker en övernattning. Så är inte fallet. Traktamente är till för ökade omkostnader i form av mat eller andra “småutgifter”. Alltså ligger fokuset på de utgifter du haft som individ på grund av arbetet. Det skulle således vara möjligt att få traktamente under ett övningsdygn under förutsättning att arbetsgivaren inte kan lösa ut exempelvis mat och att du inte ersätts på annat sätt av arbetsgivaren för dina utlägg. Att du under en strapats inte fått mat räknas inte därhän. Vid den typen av verksamhet kan du istället i efterhand knappa in en löneart att du inte fått någon mat och därmed kommer du inte förmånsbeskattas.

Det ska tilläggas att du inte kan välja att avstå mat för att sen få ersättning. Precis lika lite som att du kan välja att avstå boende på grund av personliga preferenser.

Om du inte haft några utgifter och du har fått ersättning för ditt övningsdygn i form av lönetillägg samt ledighet då saknas det i grunden giltiga skäl för att hävda att du därutöver ska få traktamente.

Det finns exempel på individer som gjort den här typen av avdrag och fått pengar utbetalda av Skatteverket. Det är inte att likställa med att avdraget är giltigt. Det kan mycket väl ändras i en efterkommande granskning och individen blir återbetalningsskyldig. Därmed är det otroligt viktigt att du som individ förstår vad du försöker göra och vilka regler du åberopar till stöd. Det vill säga att du måste ha på pränt vilka utgifter du vill ha ersättning för och under vilken paragraf.

Jag vill därmed avsluta med några ord till alla erfarna, äldre kolleger som pratar om olika avdrag med sina yngre medarbetare. Om du försöker ge tips om olika typer av avdrag är det också ditt ansvar som medmänniska att förklara på vilka grunder du gör dessa. Risken är annars att du sätter en annan individ “i skiten” för att denne litade på dig och ditt ord som mer erfaren. Det finns gott om individer som vill jaga hundralappar på deklarationen och för en soldat är incitamenten många för att få lite mer pengar i slutändan. Således, kan du inte på ett tydligt sätt förklara och visa på varför avdraget är rätt bör du vara extremt försiktig med att ge skattemässiga råd.