När argumentet om bristande försäkringsskydd vid köp av egen utrustning föll, dök det istället upp argument om att egeninköpt utrustning saknade god signaturanpassning och kunde vara direkt röjande om brukaren observerades i en mörkersensor. Detta är en problematik som många verkar glömma bort när de är på jakt efter nya magasinsfickor till sin stridsväst. Den utrustning som finns att tillgå på den öppna marknaden (alltså marknad öppen för enskilda kunder som ej är myndighet), uppvisar ofta brister när det kommer till kamouflage i det infraröda-spektrat. I det här inlägget kommer vi lägga grunden för kommande inlägg hur du som brukare bör tänka när det gäller signaturanpassning. Det här inlägget kommer inte gå in på olika våglängdsområden, hur olika sensorer fungerar tekniskt eller ögats uppbyggnad. Det här inlägget syftar till att fastställa grunden för att bygga vidare för kommande inlägg. Nästa inlägg kommer fokusera på anpassning av utrustning och hur olika tillverkare kan skilja sig åt. Längst ner finns det en ordlista som stöd för att förklara vissa förkortningar och ord.

Signaturanpassning är precis vad det låter som. Målet är att minska kontrasten mellan ett objekt och dess bakgrund. I dagsljus använder vi oss av kamouflage för att smälta in med hjälp av färger och bryta av onaturliga former. Utstående drag i ansiktet tonas ner med mörka färger, hjälmen kamoufleras med naturliga föremål för att bryta av dess runda form och uniformen är i olika gröna nyanser för att bättre passa in i skogsmiljö. Principerna är desamma även i mörker. Tack vare modern teknik kan numera människan även se i mörker, och därmed upptäcka avvikande objekt precis som i dagsljus. Den utmaning som tillkommer för den som vill dölja sig är, att även trots att stridsvästen smälter perfekt in i omgivningen på dagen, kan den sticka ut väldigt tydligt i en NIR-sensor.

Även trots att solen har gått ner och det mänskliga ögat uppfattar omvärlden som mörk finns det ljus som kan förstärkas. Exempelvis vid fullmåne är ljusförhållandena mer fördelaktiga jämfört med när det ligger ett tjockt molntäcke över himlen. Det är det här ljuset (från måne, stjärnor, avlägsna lampor) som reflekteras på utrustningen och som uppfattas i en mörkersensor. Alla objekt, naturliga och konstruerade, har någon form av reflektion.

bildkälla: Concealment Of The Warfighter’s Equipment Through Enhanced Polymer Technology
Bildkälla: Concealment Of The Warfighter’s Equipment Through Enhanced
Polymer Technology INVISTA Wilmington, DE 19805; U.S. Army Natick Soldier Center
Natick, MA 01760

Som ni ser skiljer sig olika naturmaterial sig åt när det kommer till reflektionsförmåga. Utöver dessa tillkommer snö som ett ytterligare element att ta hänsyn till vid kamouflering. Detta är viktigt att ha i åtanke beroende på i vilken miljö du ska befinna dig i. Är det lövskogar i södra Sverige eller barrskog i de norra delarna? Vilken typ av markvegetation är det? När du vet detta, kan du lättare vidta rätt åtgärder för att dölja dig även i det infraröda-spektrat.

Nästa del kommer behandla hur reflektionen kan skilja sig mellan olika tillverkare, samt skillnaden mellan utrustning som har blivit behandlad med sprayfärg och obehandlad utrustning.

Ordlista:

Emission – egen utstrålning av energi.
Reflektion – energi som träffar en yta och ändrar riktning utan att passera ytan.
Kontrast – skillnaden mellan reflektion och emission mot bakgrunden.
Signatur – den strålning ett objekt emitterar eller reflekterar.
IR – Infraröd
NIR – Nära infrarött
TIR – Termiskt infrarött
UV – Ultraviolett