Vapendirektivet har varit på tapeten av och till från 2017. Direktivet i sig baseras på lagstiftning från EU, vilket Sverige som medlemsland är förbundet att införa som nationell lag. Det här inlägget kommer inte behandla lagens vara eller icke-vara. Inte heller kommer inlägget att föra någon argumentation för användandet av egeninköpta magasin (framförallt PMAG). Istället kommer vi att fokusera på verkligheten, att personal använder PMAG i allt större utsträckning.

Undertecknad har ingen juridisk utbildning och gör därmed inget anspråk på att korrekt kunna tolka lagtexter. Större delen av texten vilar på regeringens förtydliganden i fri text. Målet är inte att göra en höna av en fjäder, utan snarare att klargöra vad lagen säger.

Med hjälp av skärmdumpar från regeringens förslag på lagändringar kommer inlägget sammanfatta vad som eventuellt kan komma att påverka försvarsmaktspersonal. Direktivet ligger i propositionsfasen och kommer i ett senare skede att röstas om i riksdagen. Målet för regeringen är att den nya lagen ska träda i kraft 1 augusti 2019.


8 §  I fråga om skjutvapen som innehas av staten gäller endast 1 a kap.611 §§ och 2 a kap. 5 §. Lagen gäller inte ammunition som innehas av staten.

Vapenlag (1996:67)

Inledningsvis behöver vi titta på vad som kan komma att gälla för försvarsmaktspersonal som innehar magasin i hemmet, tilldelade eller ej. Försvarsmakten identifierade i remissrundan att hemvärnspersonal som har magasin hemma behöver undantas från lagstiftningen då det skulle skapa “omfattande problem för verksamheten”. Detta anser regeringen sig ha hörsammat i det något omarbetade förslaget.

Kortfattat innebär det att magasin som tilldelats av staten till den enskilde kommer undantas från tillståndsplikt i den nya lagstiftningen. Alltså behöver exempelvis hemvärnspersonal inte ansöka enskilt om tillstånd att förvara magasin i hemmet. Det täcker däremot inte magasin som inte är tilldelade av Försvarsmakten. Däremot verkar det finnas en lucka i regerings möjlighet att meddela undantag för försvarsmaktspersonal vad gäller förvaring av magasin.

Vad som gäller hemvärnets personal ska lagen således inte innebära några praktiska förändringar vad gäller förvaring av utrustning i hemmet. Detta borde således även gälla för övrig försvarsmaktspersonal som har utrustning i hemmet av olika anledningar.

Så vad gäller för mig?

Förenklat innebär det just nu, om inte regeringen kommer med några förändrade direktiv, att magasin som ej tilldelats av staten kommer att omfattas av den nya lagstiftningen. Således har du som individ fram till i vinter på dig att införskaffa en vapenlicens för en karbin, införskaffa tillstånd för att äga löstagbara magasin eller att göra dig av med de magasin du äger.

Vidare framgår det att lagstiftningen inte kommer orsaka att soldater anmäls för att de tappat sitt magasin under en övning då Försvarsmakten fortsättningsvis ska undantas från lagstiftningen. Däremot finns det fog för att ställa frågan om Försvarsmakten på sikt kommer vidta några åtgärder för att utöva kontroller av magasin, och om det kommer innebära att magasin behöver låsas in under mer kontrollerade former. Men som framgår i dokumentet; enskilda skyttar som tappar ett magasin ska inte lagföras enligt regeringen.

Lagen föreslås att träda i kraft 1 augusti 2019, däremot innebär det inte per automatik att personer som äger magasin kommer bli kriminella över en natt. Under en övergångsperiod fram till och med 30 november får individer som redan äger magasin fortsätta att inneha magasin utan tillstånd. Från 1 december 2019 däremot kommer tillstånd att krävas.

En fråga som dyker upp är om försvarsmaktens militärpoliser i framtiden kommer börja lagföra personal som bär andra magasin än de som tilldelats för bruk med respektive vapensystem?