Försvarets materielverk (FMV) har lagt ut en upphandling för sjukvårdsryggsäckar för ett kontrakt som ska löpa över sju (7) års tid. I upphandlingen beskrivs inköpet som en del i utökning av försvarsmaktens organisation. Totalt rör det sig om 1950 stycken ryggsäckar av olika storlekar.

Deadline för den elektroniska offerten är den 5:e september, därefter är november nästa deadline för de utvalda anbuden. FMV bedömer att det slutgiltiga kontraktet kommer att skrivas på med leverantör i december. Detta givetvis under förutsättning att upphandlingen flyter på smärtfritt och ingen överklagar upphandlingen likt stridsväst 18.

The initial order is estimated to include:
– 1 500 pcs. of complete 10L medical backpacks
– 250 pcs. of complete 30L medical backpacks
– 200 pcs. of complete 50L medical backpacks
– Related items such as accessories and spare parts to the medical backpacks

FMV

Ryggsäckarna från nuvarande ryggsäckssystem används för att beskriva vilka funktioner och utformning FMV (och Försvarsmakten) vill att ryggsäckarna ska ha. De anbud som går vidare från den initiala anbudsprocessen kommer att få mer information om exakt utformning och funktion. Således är det inte helt omöjligt att vi inom de närmsta åren kommer få se sjukvårdsryggsäckar som är något (eller helt) annorlunda från de vi har idag.

Please note, the purpose of the information above is to describe the products included in the procurement.
All actual and valid requirements for the products and services will be presented in full in the FMV RFQ,
which will be distributed to Candidates who were qualified in Stage 1 of the Procurement Process, as
described in §4.2.

FMV

Krav på leverantör

FMV ställer en rad olika krav på en framtida leverantör. Framförallt ska leverantören vara ekonomisk stabil. Därutöver ska leverantören ha erfarenhet av att tillverka militär utrustning som är flamskyddade och med god IR-signatur.

Emphasis will be put on rigorous raw material quality control and high accuracy in sewing. Therefore, FMV
primarily seek to award a Contractor/Manufacturer with extensive experience in producing complicated
multifunctional military bags and related products and with experience of military specific requirements such
as for instance flame retardancy and IR-reflection.

FMV

Överlag ställs relativt hårda krav på att den framtida leverantören ska kunna uppvisa en förmåga att leverera större mängder utrustning, vilket i denna upphandlingen visas genom att uppge referenser där tidigare leveranser uppgått till 5000 artiklar.

The description shall clearly describe the three (3) most important contracts fulfilled/under fulfilment by the Candidate during the last five (5) years, counting from the closing date for submission of applications. Each contract shall at least have a total volume of 5000 pcs as per the whole contract period. Each contract shall have a minimum volume of 500 pcs as per each part-delivery.
[…]
The Candidate shall, in each customer case, submit contact information to the reference person (e-mail address and phone number).

FMV

I stort ställer FMV en hel del krav på framtida leverantörer och deras eventuella underleverantörer, framförallt förmågan att producera produkter enligt angivna standarder. Risken är att vi numera kommer se samma leverantörer konkurrera om samtliga kontrakt, och därmed får se fler utdragna överklagningsprocesser och ett högre pris för att konkurrenssituationen gynnar de företag som redan har etablerat sig som leverantörer till bland annat Försvarsmakten.