Undersökning taktisk.se 2024

Kön

Ålder

Militär utbildningsnivå

Varför är kontot intressant för dig?

Vad för typ av känslor väcker kontot hos dig?

Vilka typer av tankar väcker kontot hos dig?

Upplever du att ditt beteende någon gång påverkats av vad du sett på kontot?

Kan du ge ett exempel på negativ påverkan?

Vad är det som får dig att fortsätta att följa kontot trots de negativa upplevelserna?

Kan du ge exempel på positiv påverkan?

Följer du fler liknande konton? (om ja, vilka?)

Vad skulle du vilja se mer av?

Har du kommunicerat med taktisk.se via DM?

Om du har kommunicerat med taktisk via DM, hur upplever du integrationen?

Vilken försvarsgren/stridskraft förknippar du taktisk.se med?

Hur länge har du följt @taktisk på instagram?