Det pratas en del ute bland soldater om vilka fickor som är bäst, och framförallt vilka fickor som inte är det. Oftast så handlar diskussionerna om användarvänlighet, utformning och vikt. Något som däremot ytterst sällan behandlas är produkternas IR-dämpning, eller rättare sagt, bristen på den. I ett krig mot en högteknologisk motståndare blir utrustningens IR-signatur en viktig komponent för att dölja sig själv, eller att skilja vän från fiende. I ett kommande inlägg kommer jag ge exempel på bra och dålig ir-signatur, visa exempel mellan olika tillverkare och även skriva om de åtgärder du som brukar kan vidta för att minska din signatur i mörkret. Fram tills dess bjuder jag på en bild som visar problematiken.