Din EOBUSARE i gryningen

Försvarsmaktens fysiska kravnivåer

Undertecknad har under en längre tid förundrats över hur Försvarsmakten i jobbannonser som riktar sig mot civila beskriver de fysiska kraven genom att hänvisa till en nivå i kravtabellen för FM FysS, utan att för den delen klargöra vad det innebär. Detta trots att kravtabellen varken är sekretessklassad eller ett särskilt stort dokument att tillgängliggöra på myndighetens hemsida (tillsammans med exempelvis specialförbandens och röjdykarnas träningsscheman). Så för att även de som är civila ska ha samma information som de grönklädda som befinner sig i verksamheten kommer här en kort redogörelse för vad respektive nivå i kravtabellen innebär.

Tilläggsprov och fysiska krav enligt tabell 1 och 2 syftar till att kvalitetsäkra [sic!] att individen har en bedömd acceptabel nivå avseende kondition och styrka för respektive befattning eller arbetsuppgift.

Försvarsmakten fysisk prestationsförmåga bilaga tt

Tilläggsprov kondition

NivåPersonalkategorier/verksamhetTester/krav
1Markbunden personal som huvudsakligen genomför stationärt arbete.
Förflyttning till fots ska kunna ske under kort tid. Kroppsskydd ska kunna bäras under kort tid och personlig stridsutrustning ska i extrema fall kunna bäras för självskydd (1-2 h)
Löptest 2km: 11:35/12:30*
FM Beeptest: 6:7/5:7*
E-B testet: 35/32 ml O2/kg kroppsvikt**
2Personal i markstridsenhet med annan huvudtjänst än strid till fots.
Förflyttning till fots ska kunna ske under två tidsrymder om medellång tid (2-4 timmar) med kort tid för återhämtning mellan upprepningarna. Personlig stridsutrustning ska kunna bäras under lång tid (4-7 timmar) samt tilläggsutrustning del av tiden.

Sjögående personal med uppgift inre strid/skyddstjänst
Personal i flygtjänst enligt FOM tabell B
Rök- och kemdykare
Ytbärgare
Fälttest 2 km: 13:30/14:14***Löptest 2 km: 9:40
Löptest 3 km: 15:00
FM Beeptest: 9:3
Cykeltest 10 min**
Rullbandstest enligt AFS****
3Personal i markstridsenhet med huvudtjänst strid till fots.
Förflyttning till fots ska kunna ske under lång tid (4-7 timmar). Personlig utrustning ska kunna bäras under lång tid samt tilläggsutrustning del av tiden.

Personal i flygtjänst enligt FOM tabell A
Vattendykare
Fälttest 2 km: 12:00/12:45***


Löptest 2 km: 8:50
Löptest 3 km: 14:00
FM Beeptest: 11:1
Cykeltest: 10 min**
4Personal i jägartjänst (motsv).
Förflyttning till fots ska kunna ske under mycket lång tid (>7 timmar). Personlig stridsutrustning och tilläggsutrustning ska kunna bäras under lång tid (4-7 timmar).
Fälttest 2 km: 10:15/10:50***
* Det lägre kravet gäller för kvinnor och det högre kravet för män.
** Cykeltest genomförs i undantagsfall t.ex. vid skada då löptest ej kan genomföras.
*** Det lägre kravet gäller för kroppsskydd utan plattor och det högre kravet för KRSK 12 med platta 3.
**** Rullbandstest genomförs av rök- och kemdykare.

Tilläggsprov styrka

NivåVerksamhetTest och kravnivå
1I huvudsak stationärt arbete utan manuell hantering* och buren utrustning.För närvarande inga.
2Stridsutrustning ska kunna bäras under kortare tid än 2 timmar.

Alternativt medeltung manuell utrustning* (10-25 kg) vid vissa tillfällen.
Multitest styrka 125 poäng
3Stridsutrustning ska kunna bäras 2-7 timmar samt medeltung manuell hantering* (10-25 kg) vid vissa tillfällen.

Alternativt tung manuell hantering* (> 25 kg) vid vissa tillfällen.
Multitest styrka 175 poäng
4Stridsutrustning ska kunna bäras under mer än 7 timmar.

Alternativt bärande av tilläggsutrustning (>5 kg) utöver stridsutrustning under minst 30 minuter.

Alternativt tung manuell hantering* (>25 kg) vid upprepade tillfällen.
Multitest styrka 300 päng

alt.

Fysiska prov kompletterande prövning jägare enligt resp. förbandschef.
* Med manuell hantering avses lyfta, sänka ned, bära eller liknande

Multitest styrka

Multitest styrka består av fem (5) moment där varje moment kan ge maximalt 100 poäng. Varje moment kräver även att testpersonen passerar en lägsta gräns för att poängräkningen överhuvudtaget ska påbörjas. Momenten presenteras nedan med vad som krävs för 0 respektive 100 poäng.

Moment0 poäng100 poäng
Push-ups*8 repetitioner28 repetitioner5 poäng/upprepning
Sit-ups*10 repetitioner60 repetitioner2 poäng/upprepning
Upphopp30 cm50 cm5 poäng/cm
Rygghäng60 sekunder160 sekunder1 poäng/sekund
Armhäng15 sekunder65 sekunder2 poäng/sekund
* Moment görs med metronom. 50 taktslag/minut (25 repetitioner per minut).
Bild: Utförande av korrekta situps. Källa: Bergh, Ulf (2008). Fysiska prov för officerare: utveckling av FM fysisk standard

FM2016-7188:3 Kravtabell FM FysS tilläggsprov.

Föregående

Det civila mörkret – en skugga över Försvarsmaktens personalförsörjning

Nästa

Essä – Sverige är på väg in i en militärallians, men inte den som alla trodde

5 kommentarer

 1. info@philipus.com'

  Philip Dygeus

  Vet ni vad som gäller när annonser anger “FM medicinska- och fysiska krav för tjänstgöring vid internationell insats”?

 2. Móði

  Kortfattat handlar det om att inte ha några (allvarliga) sjukdomar och allmänt god hälsa.

 3. Ankihallden@me.com'

  Maggan

  För att få tjänstgöra som medicinalpersonal måste du klara 9:3 och 175p på multitestet samt vara fullt frisk. (O det avgör försvarshälsan)

  OLika tjänster kräver olika fysiska krav.

 4. filiperiksson07@icloud.com'

  Filip

  På exempel armhävningarna menar du 28st för att får 100 poäng?

 5. Móði

  Ja, det stämmer.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén