Soldatlönen har varit ett debatterat ämne under flera år. Vid ett par tillfällen har Försvarsmakten höjt ingångslönen för soldater för att kunna matcha jobb ute i det civila arbetslivet. I år höjdes ingångslönen för soldater till 19000kr efter förhandlingar mellan Förvarsmakten och fackförbunden. Kopplat till löneläget har det skrivits om hur soldater “tvingas” köpa egen utrustning för att kunna utföra sin tjänst. Det här, tillsammans med uttrycket “gucci gear” planterade en tanke att skriva ett inlägg om vad det kan kosta för en soldat att komplettera sin stridsutrustning på enklaste sätt.

För att kunna skriva det här inlägget kort och koncist, utan att sväva iväg bland olika tillverkare och alla tusentals modeller av nylonfickor, behöver vi göra vissa avgränsningar. Det här inlägget fokuserar enbart på nylonfickor som faller inom det grundläggande behovet för vad en soldat kan behöva för att verka nationellt. Det här identifierades till magasinsfickor för karbin och pistol (både dubbla och singel-fickor), personliga sjukvårdsfickor (IFAK motsv), handgranatsfickor (det eviga sorgebarnet), adminfickor samt flerbruksfickor. Den andra avgränsningen är att fickorna ska vara tillverkade av en känd tillverkare av utrustning, gärna som har haft myndighetskontrakt eller vars utrustning bevisligen använts i olika insatsområden och således håller en hög kvalité. Den tredje avgränsningen är att prylen ska gå att köpa i Sverige (antingen i fysisk butik eller online) för att inte behöva lägga stora summor på frakt och tull. Den fjärde och sista avgränsningen är att tillverkaren har produkter inom de tidigare nämnda kategorierna för fickor.

Priserna som anges baseras på de priser som var vid tidpunkten för inhämtningen (180701). Det är möjligt att priserna har justerats när du läser detta, och att det finns mindre butiker som har andra priser utöver det som framgår i den här artikeln. Inget företag (butik eller tillverkare) har betalt för det här inlägget, val av butiker har helt enkelt grundat sig på de butiker jag själv använt eller kunnat lokalisera vid det här tillfället.

Inlägget kommer inte behandla om det är rätt eller fel att soldater köper egen utrustning, eller om de ens skulle behöva göra det. Det är diskussioner som kommer behandlas i andra inlägg under mer ordnade former.

Tillverkare

Ovanstående avgränsningar resulterade i att fem (5) märken identifierades. Vissa av dem förekommer i flera butiker, andra enbart i ett fåtal. Det är antagligen omöjligt att skriva ett inlägg av den här typen utan att nämna Snigeldesign. Framförallt eftersom de har en egen onlinebutik vilket gör det enkelt att få tag på deras produkter. Vidare är 5.11 ett varumärke som funnits under längre tid på den svenska marknaden tillsammans med Tactical Tailor som har funnits att finna i vissa onlinebutiker. Under de senaste åren har High Speed Gear Industries (HSGI) och Blue Force Gear även börjat växa med ett större produktsortiment på den svenska marknaden. Därav blev det dessa fem (5) tillverkare som får bilda grunden till utbudet i det här inlägget.

Magasinsfickor – AK

Vi börjar med huvudbeväpningen för den gemene soldaten. Nämligen automatkarbinen. Här finns det lite valmöjligheter efter eget tycke och smak. Det du behöver ta ställning till är om du vill ha enskilda magasinsfickor eller fickor som kan förvara flera magasin. Vilken typ av öppning (topp) ska fickan ha? Ska det vara likt magasinsfickorna till Stridsväst 2000 med ett lock, eller föredrar du en öppen ficka där ett gummisnöre håller magasinet på plats? Har du plats för fickor som bygger ut från kroppen eller vill du satsa på en slimmad variant? Här finns det inget rätt eller fel eftersom det är du som ska hantera utrustningen utifrån din befattning. Ja, vissa kommer att förorda öppna magasinsfickor för att kunna genomföra snabba magasinsbyten. Samtidigt innebär det att magasinen kommer vara mer exponerade för omvärlden, och framförallt att de inte alltid sitter kvar i fickan när de borde.

Prisbilden för en enskild magasinsficka ligger kring 350kr. Snigeldesign erbjuder den billigaste i form av Kort enkelmagasinficka -12 för 245kr, till Blue Force Gears Ten Speed pouch för 445kr.

Magasinsfickor – Pistol

För de som beväpnas med pistol framgent borde magasinsfickor inte vara något problem då Hölster -16 innehåller en dubbelmagasins-ficka från Snigeldesign. Däremot kan behovet fortfarande finnas för de som har blivit tilldelade de äldre fickorna från Safariland. Utöver det kan det finnas ett behov för magasinsfickor för enskilda magasin. Här ligger medelpriset på 250kr för en enstaka ficka. Det är främst HGSIs TACO-ficka för 350kr som drar upp medelpriset. I övrigt återfinns Snigeldesign multificka 2 -12 för 165kr tillsammans med 5.11 Single Bungee pouch för 195kr. I det övre prisspektra återfinns Blue Force Gear med sin ten speed pouch för 295kr.

Sjukvårdsfickor

Fokus här har legat på personliga sjukvårdsfickor där fokuset är att kunna göra livskritiska åtgärder (stoppa katastrofblödning, frigöra luftväg osv). Därför har vissa större fickor valts bort för att de blir väldigt stora (och oftast mer kvalificerade). Här stiger priset något över samtliga tillverkare och medel landar kring 400kr. Snigeldesigns Förbandsficka -17 ligger på 280kr medans Tactical Tailor Medical Pouch drar iväg till 749kr. Där mellan hittar vi HGSI Bleeder Pouch för 595kr. Fastna inte i fällan att sikta på en stor sjukvårdsficka som du fyller med all sjukvårdsmateriel du kan hitta. Ha utrustning för att kunna göra ett snabbt omhändertagande av din kamrat och öva med den kontinuerligt.

Handgranatsfickor

Försvarsmakten har en flora av olika handgranatstyper, och allt eftersom utvecklingen går framåt tillkommer det nya. Därför är det smått tragikomiskt att det tog flera år innan det började lämnas ut handgranatsfickor på förrådet. I och med att stridsväst -12 blev återkallad har det återigen uppstått ett vakuum där soldaten står utan handgranatsfickor. I den här kategorin återfinns bara tre (3) tillverkare på den svenska marknaden. Snigeldesign (Granatficka -10) för 275kr, Tactical Tailor (Frag Pouch) för329kr och HSGI (HSGI Frag) 495kr. De två sistnämnda är utformade för spräng- och chockhandgranater, medans snigels ficka är multifunktionell och kan bära även rökhandgranater.

Adminfickor

För exempelvis gruppchefer, vagnchefer och sjukvårdare kan det vara en fördel att ha en liten adminficka på stridsutrustningen dedikerad till pennor, kartunderlag och liknande. Här blir prisjämförelsen inte jämförbar då varje tillverkare har utformat respektive ficka utifrån olika funktioner. Exempelvis HSGI Mini map för 995kr kan tyckas vara väldigt kostsam för en adminficka. Samtidigt är det för att den även erbjuder möjligheten att en kombinerad admin/magasinsficka där användaren kan bära två (2) magasin till sin automatkarbin. Snigeldesigns Liten adminficka -14 (295kr) är ficka som kommer närmst av att vara en renodlad adminficka för förvaring av anteckningsmateriel. Återigen är det bara tre tillverkare som just nu verkar ha alternativ på den svenska marknaden. Erfarenhetsmässigt borde du ställa in dig på att en enkel adminficka landar kring 300-400kr.

Flerbruksfickor

Sist ut är flerbruksfickor. De tilldelade fickorna till stridsväst 2000 kan inte beskyllas för att inte vara rymliga. Det är snarare det som ibland kan vara till deras nackdel. De blir för stora och det blir svårt att hitta det du är ute efter när du öppnar fickan. Här blir det väldigt knepigt att hitta jämförelsepunkter då en del tillverkare väljer att ha fickor som öppnar med dragkedja i toppen, vissa har fästpunkter på fickan och en del tillverkare väljer att ha interna fickor för att enklare kunna hitta vissa objekt. Därför stiger prisbilden något också för en flerbruksficka. 5.11 slår in sig med sin Tactical 6.6 Pouch för 275kr. 370kr för 16×19 flerbruksficka från Snigeldesign och 1095kr för Blue Force Gear Helium Whisper Utility Pouch. Återigen, här bör du tänka igenom vad din befattning ställer för krav tillsammans med de behov du upplevt under din tjänstgöring.

“Ja det var ju en massa intressant information.”

När jag sammanställde priserna för respektive tillverkare blev det snabbt tydligt att det är upp till dig själv hur dyrt du vill göra det för dig. Vid köp av en ficka från respektive kategori skulle slutsumman hamna på ca 2000kr för Snigeldesign i den lägre delen av spektrumet, och ca 5300kr i den högre delen med fickor enbart från HSGI. Det vill säga, om du ser dig själv under en längre tid inom Försvarsmakten och du just nu upplever att det finns brister i de fickor du har tilldelats kan det åtgärdas utan att du behöver skuldsätta dig hos någon bank. Går du dessutom ihop med några kamrater och delar på leveranskostnaden behöver du inte ens ta dig till en fysisk butik. I stort handlar det om hur du värderar din arbetsmiljö, hur du balanserar din privatekonomi och hur länge du avser att stanna i försvarsmakten. Att genomföra en grundutbildning med tilldelad utrustning är fullt möjlig och bevisligen tillräcklig. Tre (3) till fyra (4) år in i din befattning kan det däremot behövas göra vissa förändringar.

“Men kängor, stridsskjortor och ryggsäckar då?”

Ja det finns mängder med annan utrustning som går att köpa och som kan göra ditt fältliv lite bekvämare. Samtidigt studsar prislappen upp betydligt och det kommer krävas en större ekonomisk ansträngning från dig som individ. Det här inlägget kan ge dig en inriktning för små riktade insatser för din stridsutrustning. Möjligheterna till att köpa utrustning är till synes oändliga. Det skulle vara svårt att sammanfatta alla kategorier i ett och samma inlägg. Jag hoppas att inlägget har gett dig en tanke hur en framtida investering i din stridsutrustning kan se ut, och var det kan vara lämpligast att börja.