För några år sedan skrev jag ett inlägg om hur du packar inför din första insats. I det inlägget skrev jag att de ekonomiska förberedelserna skulle behandlas i ett separat inlägg. Nu fyra (4) år senare efter några påminnelser är det dags. Precis som med packningen, kan det vara svårt att veta vilka förberedelser och åtgärder som behövs genomföras om du aldrig varit iväg en längre tid utomlands. Beroende på hur din civilstatus ser ut, kommer vissa punkter vara mer relevanta än andra. Det viktiga är att du påbörjar processen i god tid innan nedrotation, helst i början på din insatsutbildning hemma i Sverige. Då hinner du testköra och korrigera eventuella fel som uppstår längs vägen. Det vi vill undvika är att en räkning missas och hamnar hos Kronofogden medans du befinner dig på insats.

Inledande analys

Den första fasen i förberedelserna är att se över din privatekonomi. I stort handlar det om att ha koll på vilka utgifter du har varje månad. Känner du till vilka räkningar du har (både vem som är fordringsägare och summa), kommer du enklare kunna kontrollera att allt blivit betalt vid månadens slut. I den här analysen bör du även kunna identifiera eventuella “onödiga” utlägg. Ett medlemskap på ett gym kommer under det närmsta året bara ticka pengar utan att du får ut något av det och nu kan det vara läge att avsluta medlemskapet. Räknat på ett år kan det vara tusenlappar som du sparar till en resa eller nytt boende istället.

Det är möjligt att du har betalningar som kommer kvartalsvis. Överväg om det kanske är lämpligare att få dessa månadsvis istället. Återigen, det underlättar för din kontroll att allt har betalts i tid.

Betalningssätt

Det finns olika sätt att betala sina räkningar på. Det senaste tillskottet är att använda Swish för att betala vissa fakturor. Möjligheten att använda Swish nere i ett insatsområde är däremot begränsat och ur en säkerhetssynpunkt ej att rekommendera just nu. Överhuvudtaget allt som kommer kräva mobilt bank-id kommer innebära en del problematik. Använd den bankdosa som din bank tillhandahåller och testkör hemma i Sverige. Se även över möjligheten att använda bank-id på fil då den möjligheten finns på vissa platser.

Autogiro är sannolikt det enklaste sättet att betala räkningar på. Anmälan till att betala en specifik faktura via autogiro görs antingen till din bank eller via företaget som du ska betala till. När anmälan är godkänd kommer betalningen dras automatiskt i enlighet med de villkor som gäller för räkningen. Det du behöver se till är att det finns pengar på kontot. Se till att ha koll på när förfallodatumet är på de olika betalningarna, det kan skilja sig med veckor mellan olika företag och du vill inte hamna i en sits där en betalning misslyckas för att du inte hade fört över tillräckligt mycket pengar på ditt konto. Det viktiga är att du inte lägger in autogiro-anmälningar precis innan du åker hemifrån ifall något skulle strula och en faktura skickas innan autogiro-anmälan registrerats vilket kan resultera i att det ligger en obetald räkning i brevlådan.

E-faktura, eller elektronisk faktura, är precis vad namnet säger. En digital kopia på fakturan skickas till din internetbank och du betalar på samma sätt som en pappersfaktura. Det smidiga är att du kommer kunna granska fakturan och upptäcka eventuella fel innan det är dags att betala medans nackdelen är att det kräver att du aktivt loggar in på din internetbank och betalar fakturan.

Fullmakt

Det här behövs sannolikt inte för dig, samtidigt kan det vara bra att känna till. Det finns möjlighet för dig att skriva en fullmakt till en annan person för exempelvis post- eller bankärenden. En fullmakt innebär att du ger en annan individ rätt att utföra vissa ärenden i ditt namn. Det vill säga, det här är inget som du ger till vem som helst. Men det kan vara en smidig lösning för vissa beroende på deras levnadssituation. Information om vad som gäller för fullmakt vid exempelvis bankärenden kan du hitta hos din bank.

Boende

En del som åker på insats väljer att antingen helt säga upp sitt boende, eller att hyra ut det i andra hand. Det kan vara ett smart sätt att ytterligare spara några tusenlappar i månaden för framtiden. Väljer du att hyra ut exempelvis din lägenhet i andra hand, tillse att du och den nya hyresgästen har ett signerat avtal och att din nuvarande hyresvärd eller bostadsrättsförening har godkänt uthyrningen. Ha även i åtanke att detta innebär att du behöver ordna annat boende för de leave-perioder du har under insatsen.

Bilen

Alla som har ägt en bil vet att bilar kostar pengar, även när de står still. Överväg om det är dags att sälja den eller ställa av. Om inte, se till att det finns en person som kan se efter och “motionera” fordonet. Det är trist att komma hem och upptäcka att batteriet dött eller att det varit inbrott i bilen.

Försäkringar

Kanske inte lika mycket ekonomi som det är juridik, samtidigt är det en viktig del att ha med i kalkylen. Se över dina försäkringar, behöver du verkligen alla eller kan du säga upp någon? Kontrollera villkoren och att de gäller även nere i insatsområdet. Har du flera personförsäkringar kan det även vara värt att kontrollera att de gäller oberoende av varandra.

Buffert

Har du ingen buffert är det dags att börja spara till en nu. Börja med att spara ihop en buffert som kan täcka utgifterna under en månad. Därefter utöka successivt. Syftet är att du inte ska hamna på pottkanten om löneutbetalningen från Försvarsmakten blir grovt fel en månad. Du vill helt enkelt inte vara den personen som upptäcker att månadslönen blev en (1) krona strax innan det är dags att åka ut på en längre operation.

Kontoöverföring

Har du delad ekonomi med en partner tillse att pengarna förs över till rätt konto i rätt tid. Din partner kommer ha fullt upp med att allehanda bestyr hemma. Underlätta den ekonomiska aspekten för vederbörande.

Om det värsta händer

Givetvis finns det fler förberedelser som kan göras, framförallt kopplat till vad som händer om du skulle skadas eller avlida i insatsområdet. Om du har familj är det inte bara din juridiska skyldighet utan även moraliska att tillse att din ekonomi är i ordning och att de blir omhändertagna ekonomiskt om det skulle hända dig något. Ta hjälp av din personliga bankman eller ett juridiskt ombud för att styra upp ditt testamente.


I stort handlar förberedelserna om att skapa sinnesro för dig när du befinner dig i insatsområdet. Du skapar dina egna förutsättningar för att kunna koppla bort privatekonomin som distraktionsmoment. Var ute i god tid med dina förberedelser och testkör en månad där du ser om alla räkningar blir betalda per automatik.