I media beskrivs jul- och nyårshelgen som den tid på året då det konsumeras mest mat och människor därmed ökar i vikt. Januari är även den månad då rushen till landets alla gym är som störst då många har avlagt nyårslöften om ett nytt hälsosamt liv. Oavsett om du tillhör den skaran, eller har andra mål med din träning, är det fördelaktigt att planera träningen för att uppnå bästa möjliga resultat. Därför har du nu chansen att vinna boken “Träningsplanering” av Mikael Mattsson. Boken innehåller bland annat träningsprinciperna, återhämtning och koststrategier.

Klicka på läs mer för att läsa frågorna och svaren.

Att kunna prestera fysiskt är en grund för den militära verksamheten. Fysisk aktivitet kan dessutom verka hälsofrämjande vilket påverkar sjukfrånvaron. Hur många timmar i veckan ska försvarsmaktens personal (oavsett kategori) avsätta för fysisk träning?

Svar: 3 timmar

För att kvalitetssäkra den fysiska träningen i Försvarsmakten används FM FysS. I modellen beskrivs grundkraven och en rad olika tilläggskrav. Men vad betyder förkortningen FM FysS?

Svar: Försvarsmaktens Fysiska Standard

Det är inte alltid man har tillgång till gymutrustning i fält, eller att det är särskilt tidseffektivt att skicka iväg hela plutonen ner till styrketräningslokalen för att bli varma i lederna på morgonen. Då är det fördelaktigt att använda sig av BRAK för att värma upp inför dagen. Vad står BRAK för?

Svar: Buk Rygg Armar Knän

För att testa en soldats fysiska kapacitet använder sig Försvarsmakten av ett så kallat multitest. Multitestet är sprunget ifrån en studie som FOI genomförde 2008 med en rad olika förband. Vad innehåller testet?

Svar: Push ups, Sit ups, Upphopp, Rygghäng och Armhäng