I Försvarsmakten kan det stundtals vara svårt att särskilja år åt då de ter sig att vara ungefär likadana. Början på året drar verksamheten i gång med max fart. Personalen är uppvilad och full av tillförsikt och förväntningar. Någonstans kring sommaren börjar den första dippen uppstå när alla utmaningar med materiel och framförhållning åter igen gör sig påminda. Det är ungefär här också som förbandets ekonomi börjar bli ett diskussionsämne, men det är egentligen inte förrän efter sommarledigheten som det börjas trampa på bromsen. Är det inte ekonomin, är det miljötillstånden på skjutfälten som börjar närma sig taket. Förbanden börjar bromsa så pass hårt att det framåt vintern uppdagas att det finns pengar och ammunition som riskerar att brinna inne om det inte förbrukas nu. Från krypande halt till högsta hastighet framåt kastar sig förbanden rakt in i en julledighet med löftet att nästa år, då blir det annorlunda.

Men vad har kännetecknat 2018 för Försvarsmakten i allmänhet, och Taktisk.se i synnerhet? Redan från den årliga rikskonferensen Folk och Försvar har diskussionen i stort handlat om bristen av tillförda resurser (kapital) till Försvarsmakten. En del förväntade sig antagligen att Försvarsmaktens knappa resurser skulle bli en valfråga, men det blev inte fallet och större delen av sommaren och hösten har i stort handlat om hur Försvarsmakten saknar miljarder för att ens kunna bedriva upprätthållande verksamhet, något som nästa års budget verkar ha avhjälpt i sista sekund.

Det mest lästa inlägget 2018

Varför detta varit intressant för gemene läsaren av den här sidan kan verka otydligt, men Försvarsmaktens budget påverkar i hög grad inte bara grundutbildningen av nya soldater utan även inköp av ny personlig utrustning. Inbakat i det ligger inte bara det gemensamma nordiska uniformssystemet (NCU), utan även pengar för nya tillbehör till automatkarbinen (rödpunktsikten och magasin) samt en ny automatkarbin i sig.

När nyheten gick ut i februari att Aimpoint skulle förse Försvarsmakten med nya rödpunktsikten gick det sannolikt ett glädjetjut ute bland personalen. Inlägget om affären är det mest lästa inlägget på den här sidan och lär så förbli även nästa år, en smygkik som publicerades av Helfiguren minskade antagligen inte intresset.

2018 kommer även vara året då en stadig ström av utrustningsartiklar publicerades på sidan. Spännvidden har varit från stridsskjortor och uniformsbyxor till bälten och elektronik. Även om det varit en nedgång under hösten och vintern är målet att även 2019 ska innehålla en del artiklar om prylar som kan vara av intresse för svenska soldater.

Vad som däremot fick en uppsving i år var inlägg om ledarskap, veteraner, existentiella frågor och vår skeva syn på erfarenheter. Det finns en del uppslag för nästa år, framförallt tack vare att du som läsare delgett dina erfarenheter och åsikter i de olika frågestunder som genomförts på Instagramkontot. Det står klart att ämnen som ledarskap, försvarsmaktens personalplanering/personalförsörjning samt lönepolitik är ämnen som inte bara skapar starka känslor, utan även bidrar till utvecklande diskussioner som förhoppningsvis kan förbättra miljön på lägre nivåer.

Även de mer renodlade guiderna för inköp av utrustning och inryck ser ut att falla i god jord. Det kommer frågor av och till om mer tips för stridsutrustning, framförallt enklare modifikationer som kan förbättra den redan tilldelade materielen samt mina personliga åsikter i hur utrustningen kan förbättras på lång sikt. Det är stora frågor som kräver lite längre betänketid från min sida, därav tar det längre tid att producera inlägg av den karaktären. Framförallt när det ska göras på den fritid som ska fördelas mellan olika aktiviteter.

Mycket har hänt sedan 2016

Något som kräver en lägre arbetsinsats är driften av kontot på instagram. Över året har det varit en lägre frekvens av inlägg relaterade till träning. Detta har egentligen en naturlig förklaring, det är att jag inte hittat någon större mängd studier som jag uppfattar som relevanta ur ett militärt sammanhang. Därav har de inläggen, både på hemsidan och instagram, lyst med sin frånvaro. Detta har istället kompenserats med memes vilket, av statistiken att döma, verkar uppskattas i vardagen. Jag försöker hålla antalet nere för att kontot inte ska förvandlas till ännu ett militärt meme-konto, samtidigt behövs det lite igenkänningshumor för att liva upp vardagen.

Det som har varit väldigt kul att se under året är tillväxten av följare. Kontot slog gränsen för 2000 följare i Februari, och har i skrivande stund strax över 3900 följare. Det är stabil ökning som enbart beror på engagemanget från andra (och till del instagrams egna algoritmer). Men det är inte själva följarantalet i sig som är intressant, utan att allt fler engagerar sig i kommentarsfältet på bilderna och skickar frågor och kommentarer i DM. Jag ser framemot att den trenden håller i sig även nästa år, och att fler vill diskutera alla de ämnen som berör tjänstgöring i Försvarsmakten. Är det något jag önskar är det att diskussionerna i allt högre grad når till de i beslutsfattande positioner runt om i Försvarsmakten och därmed tar sig igenom det filtret som stundtals verkar vara aktiverat mellan förbands- och ledningsnivån.

Boktävlingarna

Eftersom boktips varit ett återkommande ämne under åren genomfördes försök med boktävlingar. Konceptet bröt mot vad som blivit någon form av standard på sociala medier där den som vill tävla ska tagga några vänner, gilla något och kommentera. Istället valde taktisk.se att gå en annan väg. För att uppmuntra informationssökande, och framförallt verka något allmänbildande behövde den som ville tävla svara på några enklare frågor och motivera varför hon eller han borde vinna boken. Gensvaret har (tyvärr) varit varierande och antalet boktävlingar kommer stanna vid tre (3) stycken. Anledningarna till det ljumma gensvaret kan givetvis vara flera. Exempelvis att den aktuella boken inte är intressant, arbetsinsatsen kontra utfall är inte fördelaktigt och bristen av spårbarhet till vem som står bakom tävlingen och därmed erhåller vinnarens adress är några som direkt dyker upp i huvudet. Oavsett var det en lärdom och en metod som kanske återkommer i framtiden.

Sammanfattningsvis; det har varit ett turbulent år för Försvarsmakten men ett positivt år för Taktisk.se. Nästa år kommer fokus ligga på mer regelbunden produktion av innehåll för hemsidan, och fortsatta dagliga uppdateringar på instagram som uppmanar till engagemang. Jag hoppas att du vill fortsätta vara en del i den resan även nästa år. Fortsätt kommentera, ifrågasätt och dela med dig av dina erfarenheter antingen öppet eller i privata meddelanden.