Din EOBUSARE i gryningen

Isokai, ett tillförlitligt styrketest

Styrketestet på rekryteringsmyndigheten är, likt arbetsprovet, ett test som det finns många åsikter om. Kan testet verkligen mäta styrka hos en individ, och därtill hur en individ kommer prestera för mer fysiskt krävande befattningar? Framförallt ligger kritiken i att styrketestet riskerar att vara en allt för tuff utmaning för kvinnor att klara av och därmed anses som diskriminerande. Därmed finns det många åsikter och påståenden om ISOKAI som behövs bemötas, och passande nog har det kommit ett par studier under de senaste åren som kan hjälpa oss att förstå testet och hur det fungerar.

Inledningsvis behöver vi titta på hur historien ser ut för styrketester under mönstringen. Fram tills 1995 bestod testet av en “muskelstol” där bland annat handstyrka testades på de som mönstrade. Testet ansågs däremot undermåligt för att testa helkroppsstyrka, framförallt den dynamiska styrkan som behövs under militärtjänstgöring.

Bildkälla: Armémuseum

För att råda bot på detta infördes ISOKAI-testet, ett test med en konstant hastighet (Isokinetisk) men där motståndet ökar i förhållande till testpersonens styrka. Alltså, ju hårdare du tar i när du drar, ju mer ökar motståndet och därmed även kraften som du genererar. Motsatsen är isotont, där motståndet är konstant. Alltså i stort när du genomför vanlig styrketräning på gymmet, exempelvis genom att genomföra ett repetitionsmax (RM) i marklyft.

Enkelt beskrivet är ISOKAI-testet en rörelse som går från marklyft över till ett drag till hakan (high pull). En rörelse som för en del kan vara ovan att genomföra, framförallt i en ovan miljö med de prestationskrav som den mönstrande kan uppleva. Samtidigt är det ett test som anses ha låg skaderisk i utförandet.

Styrketestet, precis som cykeltestet, är indelat i nio kravnivåer (Stanine). Dessa nivåer är strukturerade på ett sådant sätt att majoriteten av alla testade, 70%, ska återfinnas i nivåerna fem (5) till åtta (8). Ca fem (5) procent återfinns i den högsta nivån, nivå nio (9). Konceptet är detsamma som tillämpades förr inom skolväsendet, där betygen fördelades enligt en kurva där enbart ett par procent kunde få MVG.

Den som mönstrar får två (2) drag på sig att dra ett så högt värde som möjligt. Kraftutvecklingen registreras för varje centimeter som stången rör sig under draget. Medelkraften (i Newton) av varje drag räknas ut av en dator, därefter räknas medelvärdet av de båda dragen som därefter överförs till en siffra som anger testpersonens muskelstyrka.

Som ni kan se på bilden ovan har kvinnor en topp strax innan ändläget på ett marklyft, därefter tappar kvinnor generellt kraft jämfört med männen. Vilket inte är överraskande då män har fördel i överkroppsstyrka. Alltså, bägge könen har i stort samma kraftutveckling i benen.

Vi har fog för att säga att starka ben är av nytta i den militära tjänsten. Att kunna lyfta upp objekt från marken får också anses som vanligt förekommande. Men har vi verkligen ett behov av att dra något upp till hakan?

En studie bad soldater uppskatta hur tunga lyft de genomfört under sin utbildning, och hur högt de lyfte objektet. Föga förvånande angavs majoriteten av de tunga lyften vara i samband med lastning och lossning av lastbilar. Även om det skiljer sig markant mellan truppslag får det anses finnas en poäng i att kunna lyfta upp mot 30kg relativt obehindrat över midjehöjd. Nu ska det ha i åtanke att detta är uppskattade värden från personerna som ingick i studien, inte faktiska uppmätta vikter på lyft som genomförts under utbildningen.

Larsson, H. et al (2011)

Vad gäller skillnader mellan män och kvinnor visar statistiken från TRM att kvinnor generellt ligger mellan 66 till 72% i kraftutveckling jämfört med männen. Det finns en möjlighet att det här kommer förändras då uttaget av kallade kvinnor till mönstring sannolikt ökar jämfört med tidigare då det var frivilligt att söka sig till militärtjänstgöring. Det går att tolka statistiken att det finns en svag positiv trend, en trend som förhoppningsvis fortsatt uppåt i takt med att fler ungdomar tränar medvetet.

Reliabilitet och validitet

Inom vetenskapen återfinns begreppen reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (relevans). Enkelt sagt; är testverktyget tillförlitligt? Kommer det visa samma resultat vid varje testtillfälle för testpersonen och kommer det visa rätt värden? Ett exempel kan vara drivmedelsmätaren; visar den olika värden varje gång du vrider om tändningen alternativt visar att tanken är konstant halvfull är den inte tillförlitlig.

Validitet, eller relevans, syftar till att testverktyget mäter det vad vi vill mäta? En tankmätare är föga till hjälp om vi vill mäta motortemperaturen istället för mängden drivmedel.

Testet är tillförlitligt

Skillnaderna mellan varje drag hos enskild individ uppgår enbart till några få procent när testgrupper får genomföra flera drag. Studier visar också att även om testet genomförs med olika testledare, har det liten påverkan på testresultatet. Det vill säga, testet kommer se likadant ut och genomföras på samma sätt oaktat vem som är testledare, eller på vilken geografisk plats testet genomförs. Detta kan jämföras med exempelvis försvarsmaktens multitest där utförandet kan påverkas av det subjektiva bedömandet från testledaren och vilken utrustning som finns gripbar på testplatsen.

Relevansen däremot är komplicerad

Vad gäller relevansen blir det lite mer komplicerat. Exempelvis har olika studier visat att exempelvis personer med stor kroppsmassa (såväl bland kvinnor som män) har bättre uthållighet under marscher med tung packning. Samtidigt har lättare personer bättre prestationsförmåga när det gäller rena kroppsövningar, exempelvis armhävningar, chins och situps.

Vad vi däremot kan se när vi gör testerna är en detaljerad graf över individens styrkeutveckling från underkroppen till överkroppen. En stor del av det fysiska arbetet i försvaret består av att bära extra vikt på kroppen, gå längre sträckor samt kunna genomföra explosiva korta löpningar för att ta sig framåt i terrängen. Där tillkommer även behovet av att lyfta tyngre objekt över midjehöjd. Således finns det argument för att testet, i alla fall till del, är relevant för att mäta den styrka som krävs för den militära tjänsten.

Eftersom det saknas en tydlig belastningsanalys är det svårt att direkt säga att styrkekraven är relevanta. Det behövs förtydligas vad testet syftar till att simulera, och om de angivna kraven för muskelstyrka är korrekt angivna (varken för låga eller för höga) för försvarsmaktens befattningar.

Ge dig själv de bästa förutsättningarna

Precis som med cykeltestet finns det en poäng i att ha testat att genomföra rörelsen som testet innebär. Exempelvis genom att dra en skivstång från marken till hakan. Utöver lyft till hakan kan skivstångsövningar som frivändningar och rodd hjälpa till att dels utveckla explosivitet, dels att stärka muskulaturen i överkroppen som arbetar vid draget.

Precis som vid arbetsprovet, när du anländer till rummet för styrketestet gäller det att du lyssnar på de instruktioner du får från personalen. Använd dina testdrag väl utan att bränna all energi.

När det väl är dags för att prestera, ta ett fast grepp om stången, tryck ifrån dig golvet med benen och dra tills det känns som att du är på väg att ställa dig på tå. Stressa inte med att genomföra ditt andra drag direkt. Se till att hämta andan,skaka loss och omfokusera.


Referenser

Bohman T, Tegern M, Halvarsson A, Broman L, Larsson H (2018) Reliability and agreement of the IsoKai isokinetic lift test – A test used for admission to the Swedish Armed Forces. PLoS ONE 13(12): e0209419. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209419

Engelbrektsson, K. (2011). En jämförande studie av isokinetiskt kontra isotont marklyft och drag till hakan.

Larsson, H., Tegern, M., Broman, L., & Harms-Ringdahl, K. (2011). Isokai-testet som urvalstest till utbildning i Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem.

Omslagsbild: Bohman T, Tegern M, Halvarsson A, Broman L, Larsson H (2018)

Föregående

Gällande AK416 (och vapensystem överlag)

Nästa

Därför borde Försvarsmakten införa CPA-stället och kasta ut skalplagg 08

8 kommentarer

 1. anders.bejting@bejtinginternational.se'

  Anders Bejting

  Hej. Intressant läsning. Jag / mitt ftg är vi som utvecklat och tillverkat ISOKAI. Uppdraget på utveckling av ISOKAI kom från/spec. Försvarets Forskningsanstalt. Vilket vi givetvis följt. Det jag egentligen inte tycker är bra , är längden för hur högt du drar . Enl. alla regler anses det skadligt att dra för långt. Isokai mäter endast till dina bröstvårtor (för en dator med högtalare, ges ett “pling” när denna höjd har nåtts). Datorn räknar ut var dessa sitter via längdmätning av provdeltagaren, som görs innan lyftet.

 2. svensson.tommy@live.se'

  tommy Svensson

  Hej!
  En av dem som användt Isokai i min verksamhet som sjukgymnast och ser nu att Isokai är mer aktuell i och med ökad mönstring Som rehab fenomenalt med den reciproka inhibitionen som Kai Lindfors mycke förnurligt kommit fram till Finns c:a 200 i vårt land Idrottsmuseet på Djurgården har en isokai som jag sålt .
  Hur ser tillverkningen ut idag? och har du översikt över va Isokai finns i södra Sverige
  Avyttrase min när jag slutade min praktik 2013 Tacksam för svar
  PS Tror intresse finns för Isokai idag Beror på kostnaden föestås

 3. anders.bejting@bejtinginternational.se'

  Anders Bejting

  Hej Tommy.
  Spännande att höra dina erfarenheter.
  Kan du sända ditt email för vidare korrespondens.

  Mvh
  Anders

 4. svensson.tommy@live.se'

  Ja absolut Anders e-mail svensson.tommy@live.se Hör gärna av dej om Isokai!

  Hälsn Tommy Svensson

 5. svensson.tommy@live.se'

  tommy ULF BÖRJE svensson

  Hej Anders Bejting och Isokai 12/4-23

  Min erfarenhet med Isokai böjade med ett möte med Kai upphovsmannn på Eleiko i Halmstad.Blev så fascinerad att jag beställde en Isokai till min verksamhet som sjukgymnast i Ängelholm.
  Min bästa egna erfarenhet av Isoka,i var att mina” frozen shouldes” botades med daglig träning som gick ut på drag med stången så långt upp tills det tog stopp och sedan ned tillbaka. Motstånd således både på agonistsidan som antagonistsidan och med andra ord optimal genomblödning som på kort tid läkte ut mina frozen shoilders Resipråck inhibiation var mekanismen som Isokinetisk träning är outstanding inom rehab.Stor glädje med denna träning som mina patienter och motionärer fick snabbt resultat av och älskade.Sagan med Isokai- träning borde få större spridning på gym,sjukinrättningar och på arbetsplatser och inte bara som ett test inom militär och polis Hälsningar Tommy Svensson

 6. svensson.tommy@live.se'

  tommy svensson

  H-borg 13/4-23
  Isokai tycks ha fått ett uppsving i och med ökad militär mönstring.
  Min erfarenhet som sjukgymnast med Isokai började med ett möte med upphovsmannen Kai Lindfors på Eleiko i H-stad och fick mig att beställa en Isokai omgående . Själv har jag haft tre Isokai maskiner, en som finns på Idrottsmuseet på Djurgården
  Isokai träningen har bl a hjälpt mig bli fri från min “frozen shoulder” “.med drag av stången så högt upp tills det tog stopp p g a smärta i axelleden och sedan ned med stången …Agonister och antagonister jobbar då parallellt med sk reciprok inhibition med ökad genomblödning som följd. Min” frozen shoulder” läkte ut efter några veckors dagliga drag med Isokai tack och lov.
  .Både som test och rehab rekommendera jag Isokai som flera än värnpliktsverket och polisen borde utnyttja och ha stor hjälp av, På gym, arbetsplatser och bland sjukgymnaster ett verktyg för att normalisera och förbättra koordination och muskelstyrka på ett enkelt och effekt sätt genom isokinetiskt motstånd som innebär konstant hastighet och optimalt koncentriskt motstånd i hela rörelsebanan. Även en muskels svagaste del belastas optimalt i rörelsen

 7. svensson.tommy@live.se'

  tommy svensson

  Hej! Får idag förfrågningar om Isokai om gym har denna maskin ,vilket jag inte känner till. Avslutade min verksamhet som sjukgymnast 2013 och får sporadiska förfrågningar om Isokai och möjlighet att träna isokinetiskt ex på gym. Finn maskinen i Stockholmstrakten undrar flera Nu när värnplikt och mönstring blivit aktuellt vill flera träna och förbättra mönstringsprovet eller polisskolan för att nå bästa resultat för antagning

 8. svensson.tommy@live.se'

  Vill utvidga användandet av Isokai i Sverige.Genom min erfarenhet som sjukgymnast har jag konstaterat att Isokai träning täcker områden som rehab, (sjukgymnastik) test ( pliktverket ,polisväsendet) och ren styrkeförbättrande ( gym och privat bruk)

  Kai Lindfors ide med konstant hastighet men variabelt motstånd och den recipråka inhibiationen är outstanding hjälp med koordination och muskelträning.
  Hoppas kunna utöka intresset för ISOKAI i Sver, och våra nordiska länder genom att lära ut förståelsen och mekanismen bakom Kais uppfinning med en mer “folklig version till en rimlig kostnad. Hälsning Tommy Svensson idrottslärare och fysioterapeut

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén