Efter artikeln om SERE ur ett nationellt perspektiv slog det mig att det kunde vara läge att visa upp hur det det nationella fokuset kan se ut rent utrustningsmässigt. Alla som tjänstgjort internationellt under de senaste 10 åren har troligtvis stött på olika typer av undsättningsfickor. Antingen den av Försvarsmakten tilldelade som innehöll allt ifrån kondomer till signalduk, eller förbandets egen ihopplock av olika saker som kan vara bra att ha i en nödsituation.

I en nationell kontext behöver innehållslistan inte vara särskilt annorlunda ifrån den internationella. Samtidigt ska vi dra nytta av att vara på hemmaplan och således skala bort vissa saker samt tillföra andra. Den lösning som jag presenterar i den här artikeln är till del inspirerad av personal vid Försvarsmaktens överlevnadsskola, jag tar således inte på mig “cred” för lösningarna. Den är även utformad utifrån att överlevnadsfickan ska gå att till huvuddel skapa med materiel som redan finns tilldelad eller som kan tilldelas med enklare inköp av exempelvis kvartermästaren. Vidare vilar den på grunden, även om det skulle funka utan, att individen har en kniv på sig. Slutligen att individen ska kunna bära utrustningen i en armficka på en stridsskjorta för att säkerställa att utrustningen alltid följer med så länge individen har sina kläder på sig.

Kitet innehåller från vänster: Eldstål, signalspegel med fasttejpade rakblad, dyrkar, kompass, spole med ståltråd, synål, klortabletter, tamponger, säkerhetsnålar, ca 5m reflekterande snöre, liten lysstav.
Samtliga prylar nedpackade i de interna förvaringsfickorna.

Som alltid gäller det att du övar med den utrustning du bär på dig. Det räcker således inte att plocka på dig det du tror dig behöva eller det som ditt förbands SOP föreskriver om du inte vet hur du ska använda utrustningen. I min överlevnadssats återfinns exempelvis en signalspegel och en uppsättning dyrkar. Två tillbehör som kräver övning. Den här artikeln kommer inte gå igenom hur respektive sak används utan kommer kortfattat redogöra för hur de skulle kunna användas.

Val av förvaring

För att uppnå en förvarning som ryms i fickorna på stridsskjortan och som inte kräver någon form av inköp föll valet på den tilldelade vapenvårdsfickan. De mindre interna förvarningsfickorna är tillräckligt rymliga för att hålla exempelvis snöre, lysstav och signalspegel utan att bli bulkig. Det finns fortfarande förvaringsutrymme för fler saker om man nu skulle ha andra behov utifrån förbandstyp och operationsområde.

Val av innehåll

Det här är ett förslag och ska inte ses som en generisk lösning som passar alla förband i hela landet. Valet av innehåll vilar på ett par antaganden och en avgränsning om vad som är viktigast. Förenklat kan det sägas att innehållet fokuserar på överlevnad och undsättning.

Gällande överlevnad handlar det om att ha förutsättningar till tillgång av värme, skydd och rent vatten. Det vill säga att all klassisk utrustning för fiske har dumpats. För även om det är direkt märkbart när vi inte får vår dagliga mål med mat, är det i sig inte det största hotet mot vår överlevnad. Varken på kort eller medellång sikt. Där är brist på såväl värme som vatten större hot som vi behöver omhänderta relativt omgående i en överlevnadssituation.

För att möta behovet har satsen ett eldstål samt tamponger för att kunna starta en eld. Rakbladen går att använda som substitut för kniv för gnistbildning. Med eld går det, om du har ett kärl av något slag, att koka upp vatten, främst för att rena vattnet. Om rening av vatten genom kokning inte är genomförbart finns ett par klortabletter som backup. För att filtrera bort större partiklar och liknande kan en tröja användas.

För att vidare med det basala: navigering. Alla vägar i Sverige leder någonstans, och i de flesta fall är det skyltat i vilken riktning en stad ligger. Men det kan vara bra att ha en kompass om man råkar befinna sig ute i skogen, åtminstone för att få en hum om i vilken riktning man ska börja gå utan att först lägga tid på att minnas naturens olika tecken. Därav en mindre kompass som går att fästa på ett tygarmband.

Ståltråd är lite av ett multitool inom Försvarsmakten. Man kan lösa många problem med lite ståltråd, framförallt kan man använda det vid bygge av vindskydd. I det här fallet är ett par meter ståltråd spolat på en klassisk symaskinsspole för att spara plats. Det här kan givetvis kompletteras med ytterligare en spole med starkare tråd

Säkerhetsnålar kan fylla många funktioner, här är det främst tänkt som hjälpmedel för att hålla ihop tyg eller liknande material för att skydda kroppen ifrån väder och vind. Givetvis går det även att använda nålarna för att ta ut stickor från fingrar, säkra bandage med mera.

Det reflekterande snöret och lysstaven bildar det uppenbara paret för att bli en “buzzsaw”. Tillsammans med signalspegel ger dessa individen möjlighet att signalera sin position under dag (förutsatt att det finns någon form av ljuskälla) och natt. Signaleringen nattetid förstärks till del av det reflekterande snöret som även kan fungera som invisning med sin tydligt avvikande färg.

Dyrkarna är för att kunna öppna upp enklare hänglås som kan återfinnas på exempelvis friggebodar eller liknande skjul där du kan söka skydd från väder och vind där möjligheten till forcering med våld inte finns (exempelvis avsaknad av större stenar eller liknande). Återigen, det kräver övning för att använda då vissa hänglås, beroende på kvalité, är mer eller mindre svåra att forcera.

Avslutningsvis

Det finns som sagt flera olika möjliga lösningar för att skapa ett överlevnadskit värdigt namnet. Den här fickan är skapad utifrån ett minimalistiskt perspektiv skapa förutsättningarna för att kunna överleva ensam under ett fåtal dygn och för att ha förutsättningarna att, på ett säkert sätt, skapa kontakt med egna förband.