Så har snart ytterligare ett år passerat förbi. Likt förra året starkt färgat av pandemin med fortsatt inställd eller anpassad verksamhet. När vi väl började ana en ljusning och restriktionerna inom myndigheten precis börjat släppa fick vi återigen bevittna hur en virusmutation började sprida sig över världen med nya restriktioner som följd. Som lök på en rutten lax har vi även under vintern fått följa hur Ryssland samlat allt fler militära förband vid den Ukrainska gränsen. Så om man tyckte att både 2020 och 2021 startade lite väl spännande ser även starten på 2022 ut att kunna bli onödigt spännande, åtminstone för Europa.

För taktisk.se har året varit en bergochdalbana där året inleddes med en paus ifrån all aktivitet för att ladda upp batterierna. Vilket återupprepades under en kortare period under hösten. De här pauserna har varit behövliga för att skapa lite distans till den här “verksamheten”. Just nu ligger det en del saker i produktionsröret som jag har haft ambitionen att slutföra under året men som av olika anledningar inte slutförts. Alla önskemål om artiklar, nedladdningsbara produkter och liknande finns sparade på min disk för bearbetning när tillfälle uppstår.

Under början av året låg fokus på att förklara FPAN, hur nämnden är uppbyggd, vad den har för mandat och varför vissa utfall blir som de blir när det gäller exempelvis kränkningar. Med anledning av det som nu skett i Enköping är artiklarna rekommenderad läsning för att få en uppfattning om vad utfallet kan bli. Det är med en viss bitterhet jag konstaterar att den artikel som uppnått flest läsningar under 24 timmar blev en artikel om kränkningar. Det är för mig tydligt att vi behöver hitta alternativa vägar som inte enbart stavas utbildning och seminarium. Vi kan helt enkelt inte utbilda bort ett beteende som ses som legitimt av individen, och som tillåts fortgå genom att problemet skjuts vidare i organisationen.

Med hjälp av bilder inskickade ifrån er följare skapades ett galleri över stridsvästmodifikationer som inte helt oväntat blev väldigt välbesökt. Så pass välbesökt att det är årets mest lästa inlägg. Vilket understryker att behovet av en annan typ av stridsutrustning är stor ute i myndigheten. En klen tröst i sammanhanget är att en hel del utrustning är under framtagning, eller planerad att upphandlas, under de kommande åren. Den nya stridsuniformen lös med sin frånvaro under året på grund av förseningar och istället fick vi nöja oss med att förkovra oss i framtagningen av det nya kamouflaget. Likväl började det hända saker gällande nya eldhandvapen där det först dök upp texter som kunde tolkas som att nästa automatkarbin skulle vara av finsk härkomst, vilket senare drogs tillbaka. Även om vi fortfarande inte vet vad Ak6 kommer bli för plattform så har samarbetet med Finland fördjupats där vi kommer hänga med på nästa prickskyttegevär liksom nya bepansrade fordon.

Under året har en hel del av artiklarna handlat om hur Försvarsmakten hanterar informationsmiljön, såväl vår infrastruktur som kommunikationstjänst. Där till kritiserades den första remissutgåvan av vägledning för sociala medier. Den andra remissutgåvan kom nu i december, även den med kort svarsdatum med tanke på att huvuddelen av myndigheten är ledig över jul och nyår. Jag kommer att återkomma till den remissen efter årsskiftet likväl som att jag kommer ha anledning att återkomma kring hur vi agerar inom den kognitiva domänen.

Men om vi blickar framåt, vad kommer 2022 att bjuda på? Förutom att vi kommer bli varse hur Ukraina utvecklar sig kommer vi se effekterna utav det slutliga införandet av trebefälssystemet. Det vill säga konsekvenserna utav att vi nu har kaptener ur tidigare befälssystem som slussas mot HOP för att bli majorer, alternativt via ÖHSOU för att bli förvaltare. I en organisation som redan är ansträngd på flera plan kommer det troligtvis bli en smärtsam upplevelse att tappa personal för utbildning. Framförallt under slutsträckan mot kontrollstation 2023.

För taktisk.se finns det inga egentliga mål för nästa år mer än vidmakthållande av discord-servern och en tredje instagram-undersökning. Det är med glädje jag ser hur ni interagerar med varandra och diskuterar allehanda ämnen. Framförallt är jag nöjd att det, med ett fåtal undantag. hållits god ton i diskussioner där deltagarna uppenbart inte håller med varandra. Detsamma gäller på instagram där det är tydligt att vissa inlägg påverkar mer än andra.

Det som är alldeles säkert är i alla fall att det kommer finnas otroligt mycket att diskutera om vår verksamhet och utrustning även nästa år. Jag hoppas att du väljer att följa med på den resan även nästa år.