Medan vi väntar på att vinnaren av Nordic Combat Uniform ska utannonseras med fanfar och fyrverkerier kan vi titta på övriga områden för att se vad som ligger “i röret”. Till vår hjälp har vi en månadsrapport från enheten för soldatutrustning på Försvarets Materielverk (FMV).

I rapporten framgår vilka uppdrag som är pågående, planerade, initierade (offertframtagning påbörjad), offererat (offert överlämnad till Försvarsmakten) och avslutade.Vidare framgår även kommande produktion och händelser som har varit produktionspåverkande. Kortfattat bjuder rapporten på en insikt i vad som händer inom materielområdet och vad försvarsmaktens personal har att se framemot de kommande åren.

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag är uppdrag som är beställda, där FMV har påbörjat arbetet enligt inlämnad offert.

Vidmakthållande av personligt utrustningssystem 2017-19

Beställdes den 10 mars 2017 och har ett beräknat slutdatum den 31 december 2021.

Planerade uppdrag

Planerade uppdrag är uppdrag där planeringen är genomförd, men själva arbetet inte har påbörjats.

Vidmakthållande av personligt utrustningssystem

Kompletteringsanskaffning av materiel efter behov, under 2022 och 2023. Offert för uppdraget har skickats mellan myndigheterna och FMV flaggar för att en avsaknad av beställning kan påverka den planerade produktionen då ekonomin “ej finns tillgänglig”.

Med start 1 september 2021 påbörjats processen med nytt vidmakthållande som ska löpa fram till 2025. Under den perioden är det angivet att Försvarsmakten har en ambition att anskaffa “fotbeklädnad”, arbetsuniformssystem, stridsväst, ny hjälm samt skidor och snöskor. Troligtvis för att hinna levereras i samband med den nya stridsuniformen kommit ut till förbanden. Här är förutsättningen enligt FMV att Försvarsmakten lämnar ett fastställt behov gällande såväl material som antal för att den ekonomiska planeringen ska fungera. Målbilden med ett nytt system för skodon är att antalet modeller ska reduceras och att de kommande kängorna samt stövlar är “balanserade” mot det utbud som finns idag.

Under 2024 påbörjas processen med att införskaffa ett nytt “huvudbeklädnadssystem” där startdatum är satt till 1 januari 2026. Bortom 2029 är planen att regelbundet kompletteringsanskaffa personlig utrustning.

Anskaffning personlig utrustning

Som nämndes ovan avser Försvarsmakten att under perioden 2023-2025 införskaffa ny utrustning. I dokumentet anges det att Försvarsmakten förväntas återkomma innan sommaren med målsättningsdokument för såväl hjälm som kroppsskydd.

Vidare ligger ett planerat uppdrag för att anskaffa ett nytt kroppsskydd som ska ersätta både kroppsskydd 90 och 94. Den här processen väntas dra igång under slutet av 2022 med leverans under 2023. Men, det finns en passus för att uppdraget istället sker i perioden 2029. En tolkning av detta är att man lagt en planering ifall det ekonomiska utrymmet inte skulle finnas i första skedet.

Ur månadsrapport soldatutrustning. Maskning av FMV. Visar en uppgång t o m 2024 gällande totalbudget för anskaffning.

Bilden ovan visar hur den totala budgeten ser ut för anskaffning av personlig utrustning mellan 2021 och 2032. Redan 2022 ser vi en markant ökning med en peak 2024 för att sedan gå ner något för att därefter öka igen 2028. Vad som är fastslaget och vad som är antagande går ej att uttyda, däremot kan vi själva anta att åtminstone allting bortom 2025 är en prognos.

Pågående produktion

Här nedan presenteras samtliga pågående produktioner inom området med slutleveransdatum. I de fall där datum passerat kan ordern vara levererad men den slutliga leveranskontrollen är ej genomförd.

 • Flygstridsuniform – 2021-02-15
 • FU90 – 2021-02-25
 • Kappor m/87 – 2021-10-15
 • Kompass – 2021-06-30
 • Metalltjänstetecken – 2021-11-26
 • Paradhandskar – 2021-06-10
 • Paraduniformer – 2022-02-15
 • Skyddsglasögon 07L – 2021-02-01 (utgående modell. Köps in i mindre mängd som reservdelar till de som har slipade glas)
 • Slipsar – 2021-05-31
 • Textila tjänstetecken – 2021-02-28
 • Vinterkängor span/jäg – 2021-10-30
 • Vinterstövel – 2021-03-30
 • Vätskebehållare – 2021-06-15

Kommande produktion

Det här är anskaffningar som Försvarsmakten vill påbörja och där FMV har fått vilket antal som ska köpas in.

 • MC-stövlar
 • MC-utrustning (ställ, skydd, handskar, regnställ, hjälmväska)
 • Nytt fotbeklädnadssystem
 • Känga 08
 • Nytt handbeklädnadssystem
 • Baskrar
 • Bäddutrustning (väldigt viktigt nu när vi ska utöka antalet förbandsorter och värnpliktiga)
 • Duellficka 07
 • Trikå Grupp A (Strumpor av olika modeller)
 • Trikå Grupp B/C (underkläder och underställ i tunnare trikå samt nät).
 • Trikå Grupp D (underställ i ullfrotté)
 • Stridsskjorta 90
 • Vätskebehållare

Materielsamverkan med Försvarsmakten

 • Arbetsuniform (M/87, M/48 + ny modell)
 • Tjänstetecken (Då NCU kommer kräva nya tjänstetecken har FMV begärt kvantiteter från Försvarsmakten för att ligga på framkant.)
 • Det nya handbeklädnadssystemet (Består just nu av sex stycken handskar)

Produktionspåverkande händelser

Som tidigare noterats vid genomgång av FMV:s upphandlingar är kraven stundtals väldigt högt/snävt ställda. I rapporten har enheten själv noterat detta och konstaterar att man spänt bågen för hårt stundtals.

FMV har i vissa fall upptäckt att leverantörer har svårt att uppnå kraven ställda i FMV teknisk specifikation. Försvarsmaktens systemmålsättning har inte varit drivande i kravställningen utan FMV har ofta ställt höga krav i syfte att få en bättre produkt. Vissa krav, som i efterhand konstaterats inte bidra till slutprodukten positivt, har fått revideras tillsammans med jurist samt kommersiell handläggare.

FMV

Avslutningsvis

Det kan konstateras att det kommer levereras en hel del ny personlig materiel till den svenska soldaten inom en fem-årsperiod. Förhoppningsvis innebär detta att den stora massan senast 2025 har fått ut en ny uniform, ny stridsutrustning och att det åtminstone fattats ett beslut om ak6.