Årets sista frågestund på Instagram bjöd på en riktig surdeg. Nämligen mögliga kadettboenden. Något som inledningsvis var koncentrerat till MHS Karlberg blev snabbt ett betydligt större problem när flera nuvarande och tidigare kadetter hörde av sig om berättelser från olika orter som Halmstad, Enköping och Uppsala med liknande berättelser. Därutöver började kadetter berätta om de återkommande problem som uppstått med “tillfälligheten”, det vill säga det containerboende som upphandlades för att husera kadetter medan renovering och nybyggnation på Karlberg pågick.

Tragiskt nog är det här inget nytt utan förefaller vara skrämmande vanligt inom Försvarsmaktens fastighetsbestånd. Inte bara att byggnader drabbas av fukt och mögel, utan även vid kontroll döms ut som hälsovådliga och obrukbara. Det återkommer flera redogörelser även för hur dessa obrukbara byggnader sen tas i bruk igen efter att “åtgärder” genomförts. Dessa så kallade åtgärder verka kretsa kring att helt enkelt täcka över problemet med färg eller kakel. Vilket framstår som den klassiska lösningen gällande mycket i samhället, alltså att behandla symtomen och inte orsaken till ett problem.

För vi verkar väldigt motvilliga till att behandla själva grundproblematiken till varför det uppstår mögel i byggnaderna. Istället för att lägga tid och pengar i början när problem uppdagas, skjuter vi det konstant framför oss likt sisyfos och låtsas som att allt kommer lösa sig så småningom. Bevisligen dyker det inte upp någon magisk lösning utan problemet kvarstår och blir istället värre. För Karlberg verkar problemen funnits sedan 2010. På andra orter verkar problemen vara relativt “nya”. Gemensamt är att bemötandet av klagomål mötts med ifrågasättande och en förskjutning i ansvar mot kadetterna. Vilket är tacksamt eftersom kadetter är som högskolestudenter är i allmänhet, slarviga människor. Men mögel uppstår inte av att en kadett slarvat med städningen. Mögel uppstår av att fukt stängs inne under längre tid i ett utrymme. Det vill säga när kadetterna tvingas ta med sig fuktig utrustning hem efter övningsmoment och det saknas ordentliga torkutrymmen för att omhänderta allas behov.

Kadettboendena runt om i landet är av hög kvalité. I stort håller de alla en god civil standard och skulle utan tvekan gå att hyra ut för en rejäl månadskostnad. Där i ligger troligtvis också problemet. Lägenheterna är anpassade för det civila samhället och genomsnittsstudenten. Inte en person som istället kan jämföras med en värnpliktig med eget rum. Det ställer helt andra krav på exempelvis ventilation.

Vad som är än mer bedrövligt är att två myndigheter inte verkar kunna ta ansvar för sina respektive områden. Försvarsmakten som ansvarig för personalen och därmed med det övergripande arbetsmiljöansvaret. Fortifikationsverket med huvuduppgiften att förvalta byggnaderna och ombesörja att de är brukbara. Därtill har vi externa aktörer som byggt lägenheter som hyrs ut till myndigheterna (troligtvis för en inte oansenlig summa). Frågan jag ställer mig är hur Försvarsmakten som hyresgäst bara accepterar situationen, framförallt under jag varför myndigheter väljer att gå i klinch med sin personal och därmed prioriterar ner hälsan. För att inte tala om att problemet kvarstår och blir värre för varje år vilket innebär att våra byggnader behöver renoveras till högre kostnader efter kortare tid än vad annars var planerat. Det är i grunden att agera helt i motsats mot ÖRA. Det tas inget ansvar överhuvudtaget.

Nu byggs det förvisso nytt och renoveras på Karlberg. Vilket föranlett att kadetter nu får bo i en containerby eller på hotell. Där genomfördes en snabb upphandling som nu i efterhand verkar lämna en del att önska. Det kan av vissa tyckas vara gnälligt för människor som är på väg in i ett yrke som är notoriskt ökänt för att vara obekvämt. Och även om det kanske inte är lika illa som “vindarnas tempel” förr i tiden på Kvarn, rycker det i mina nerver när det berättas om hur det läcker vatten ur eluttag.

Allt det här ska ses i ljuset av att Försvarsmakten gör sitt yttersta för att följa svensk lagstiftning vid internationella insatser gällande såväl elsäkerhet som sophantering. I områden där förutsättningarna inte sällan är som sämst. Medan hemma i Sverige där alla förutsättningar onekligen finns verkar det inte vara lika viktigt att åtgärda problemen. Överlag förefaller det finnas ett systemfel som behövs åtgärdas. Vilket inte bara innebär åtgärdande av fuktskador genom renovering och nybyggnationer, utan det “mindset” som verkar råda runt om i landet att inte ta tag i problemen utan bara förutsätta att det är “gnälliga kadetter”.

Skärmdumparna som visas i den här artikeln är ett axplock av alla de meddelanden som kom in från militär personal över hela landet. Det ska tilläggas att kadetterna i Skövde, Eksjö och till del Enköping verkar nöjda med sina boenden. Det är viktigt att våra kadetter känner att deras hälsa värnas i sådana här situationer. Kravet på tillväxt innebär att vi inte kan låta den här typen av “bagatellartade” problem plantera ett frö av missnöje hos personalen. Vem vill arbeta på en arbetsplats som består av dålig luft och utrustning som blivit förstörd av skadedjur? Inte jag i alla fall. Framförallt vill jag inte att vårt anrika arv i form av Karlberg äts upp av mögel bara för att det var jobbigt att ta striden mot förvaltaren av byggnaden.