Din EOBUSARE i gryningen

Mikrobiell tillväxt i rum – tillräckligt bra för kadetter

I det senaste numret av Officerstidningen (nr 2/2022) återfinns ett längre reportage om de mögliga kadettrummen som en del kadetter tvingas bo i under sina studier. Mycket riktigt visade det sig att de berättelser som kom in via Instagram stämde överens med verkligheten, kanske t o m var lite i underkant. Det finns ett återkommande problem med boendena som MHS Karlberg och ansvariga för byggnaderna mycket väl känner till. Just nu står två rum tomma i väntan på åtgärd. Fyra rum har utretts i särskild ordning. Det vill säga att det är troligt att fler rum har samma problem. Kadetter berättar om vattenläckor som krupit in under väggar och golv, vägguttag som lossnar, vatten som inte rinner undan efter duschning och en oro för att anmäla fel då det kan innebära en omplacering till ett lägenhetshotell längre bort från skolan.

Skolans respons till de uppmärksammade problemen? “Kadetternas boende är högsta prioritet men för att [kunna vidta åtgärder] måste anmälan gå den formella vägen.” Vilket med all tydlighet framgår såväl i officerstidningens artikel som i alla de meddelanden som kom till inboxen. Där fukt och skador kontinuerligt anmälts formellt vilket ibland lett till någon form av undersökning där man sen klargjort att det inte finns några problem alternativt att någon kommit förbi och spacklat över fuktskadorna. Vilket det bevisligen finns dokumenterat, såväl i bild som en undersökning av en oberoende besiktningsman.

Ett inlägg på twitter löser inget.

Övlt Johan Martinsson stf skolch MHS Karlberg.

Vilket, om man nu ska tro fortifikationsverkets regionchef Jan Zetterman, visade på att allt ändå var hyfsat bra i containerbyn. Förutom ett proppskåp som var monterat i taket fanns det inget att anmärka på elen. Trots återkommande problem med strömavbrott, exempelvis när en kadett ska koka vatten och strömmen därmed försvinner för flera andra i Tillfälligheten. Eller vad sägs om kabelbrand när det ska lagas mat? Men visst, el är svårt. Det kan uppstå problem relativt enkelt på flera platser trots att det ser korrekt ut. Samtidigt kostar det mindre att faktiskt göra om jämfört med kostnaden om allt brinner ner, eller någon skadar sig. Men det jag reagerar mest på är nonchalansen när det gäller fukten i rummen och antydan att problemen beror på felaktigt handhavande av kadetterna.

Man ska vara klar över att detta är ett tillfälligt boende. Och det finns duschar att nyttja i den idrottsanläggning som hör till Karlberg.

Övlt Johan Martinsson, stf skolch MHS Karlberg

För enligt Fortifikationsverket är ventilationen i rummen så pass dålig att den kräver att toalettdörren ska vara öppen konstant. Därtill måste kadetten torka upp efter sig efter att ha duschat så att det inte ligger kvar vatten. Fuktiga träningskläder och handdukar ska torkas i ett separat torkrum. Andemeningen är att eftersom kadetterna använder boendena fel är det inte konstigt att det uppstår den här typen av problem. Skolan har trots allt “erbjudit” lektionssalar och mässen på kvällstid för det sociala umgänget. Det vill säga att boendet som våra kadetter erhåller under tre år är på flera plan sämre än det som erbjuds intagna på landets anstalter, med undantaget att kadetterna i alla fall kan lämna området.

Bild från officerstidningen nr 2/2022

Jag kan inte heller tänka mig att landets intagna hade behövt acceptera att det finns en “mikrobiell tillväxt runt skohylla och badrum”, det vill säga att det finns mögel på de här ytorna. Men det verkar i sig inte vara någon tillräcklig anledning till oro för att luftkvalitén är fortsatt god. Något som är att skönmåla besiktningsmannens rapport då denne framhäver att det behövs genomföras åtgärder på rummen för att undvika fortsatt läckage ut i väggar och golv. I rapporten rekommenderas även skolan fortsatt utredning av en specialist på ventilation samt att de redan fuktskadade ytorna behöver bytas ut.

Därutöver vill man ge sken av att det finns fördelar att bo i Tillfälligheten kontra exempelvis de som bor i hotellboendet. Nämligen att kadetten har ett eget pentry och egen dusch. Det vill säga de två ytor som vållar problem antingen genom strömavbrott och kabelbrand, eller att det sprids fukt i väggar samt golvet med mögel som följd. Men som tillfälligt boende är alltså Tillfälligheten “tillräckligt bra”.

Problemet är bara det att ur en kadetts tidsperspektiv är Tillfälligheten inte tillfälligt. Det är, förutom den verksamhetsförlagda utbildningen, hela studietiden. Jag har svårt att se hur varken Övlt Martinsson eller Zetterman hade accepterat att bo i ett rum på 10kvm under tre år med fuktskador som successivt kommer bli värre. Jag har därutöver svårt att tro att de skulle acceptera att deras arbetsmiljö under tre år skulle bestå av att befinna sig i rum med mögeltillväxt, tillfälligt eller ej.

Fräckt nog lyfter man istället att boendet på hotell inte är en långsiktig lösning och att målet nu är att alla kadetter ska lämna hotellboendet för att istället dela rum på Dianeberg (vilket förutsätter att den kommande kullen inte överskrider 250 kadetter). Cynikern i mig vill hävda att det inte handlar om vad som är långsiktigt bäst för kadetten, utan snarare vad som ligger i skolans ekonomiska och administrativa intresse.

Reportaget visar snarare på att skolledningen och Fortifikationsverket kommer låta det här fortgå eftersom det finns en tidpunkt när problemet upphör av sig självt, nämligen när det nya boendet är färdigbyggt. Eller ja, åtminstone till nästa väntande tillväxt av officersprogrammet. Om nu det kommer finnas tillräckligt många sökande som är villiga att bli behandlade som andra klassens-medborgare bara för att de valt en yrkesinriktning som i perioder innebär ett obekvämt leverne.

Ett inlägg på twitter löser kanske inget i sig självt, däremot kan det starta processen till en positiv förändring. Det är trist att varken MHS Karlberg eller Fortifikationsverket verkar benägna att följa med i den processen utan fokuserar mer på att skylla på andra och se saker från “den ljusa sidan”. Även om jag hyser lite avundsjuka mot landets kadetter i att de får utbilda sig i en tid av tillväxt och tilltro är jag glad att slippa mögligt boende som får tältboende i Mali att framstå som en lyxvistelse.

Föregående

Utveckling av den nationella SERE-utbildningen

Nästa

Den som gapar efter mycket…

2 kommentarer

  1. Bakerarma@gmail.com'

    Kadett 229.Komp

    Tack för en mycket uppfriskande syn på problemet, då skolledningen precis som i artikeln, är jävligt duktiga på att ”skicka pucken vidare”. Det sorgliga är att utbildningen är fullt frivillig, vilket enligt mig innebär att skolan bör göra lite extra för att ha kvar oss. Det lönar inte Sveriges försvar att jag som kadett ”ska stå ut” med usla förhållande i 3 år för att sen komma ut med ytterst låg lön för en chefsroll. Då kan jag ju lika gärna studera något där jag trivs OCH blir tillräckligt bra behandlad av en skolledning som arbetar för sina studenter, och inte som på MHS K för sina anställdas kafferaster.

  2. 1@gmail.vi'

    Fd kadett

    När elevantalet låg strax över 100 och skolan fick besked om att de ska öka till över 200 sa dåvarande skolchef till vår kull: ”det här är jättebra för utvecklingen av försvarsmakten, får vi bara hit eleverna kommer allt lösa sig, i värsta fall får dom bo i tält i parken, men vi behöver få hit folk”

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén