Efter att den värsta stormen lagt sig efter debaclet kring avdrag från kadetters ersättning, har elden återigen fått nytt syre efter en videokonferens (VTC) mellan generalmajor Cherinet och kadetternas förtroendevalda. VTC:n var det utannonserade möte som generalen sade sig vilja ha med kadetterna, men som kadetterna vänligt med bestämt tackade nej till. Men i dagarna kallades förtroendevalda ändå till en VTC där de skulle få möjligheten att ställa frågor om beslutet, framförallt för att få klarhet i resonemanget kring varför man fattar det här beslutet i ett så pass sent skede.

Utifrån minnesanteckningar och samtal med deltagare på mötet kan det hela sammanfattas som ett icke-möte som inte svarade på ställda frågor utan snarare cementerade uppfattningen att ansvarig chef inte förstår varken kadetternas situation eller hur man bygger förtroende med personal.

Generalmajoren står fortsatt med sitt beslut och anser att det är “bra” och “rätt”, därmed finns ingen anledning till att ompröva beslutet. Ett beslut som nu Officersförbundet valt att ta strid emot då facket anser att det utökade avdraget är ett brott mot den beviljade tjänstledigheten som arbetstagaren och arbetsgivaren kommit överens om. Något som försvarsmaktens utbildningschef inte verkar insatt i då han uppvisar en okunskap om tvisteförhandlingen överhuvudtaget pågår eller ej. Överlag förefaller inte generalmajoren varit förberedd på vilken typ av frågor som kommer, mycket likt de givna intervjuerna i Officerstidningen, och ber kontinuerligt om att få återkomma med de beslutsunderlag samt beräkningar man grundat beslutet på.

Den ökade kadettersättningen är en del för att kompensera för ökade kostnader generellt i samhället, när Försvarsmakten då drar av mer pengar från lönen hamnar en del kadetter i en situation där de får än mindre pengar ut vilket gör dem än mer beroende av bidrag för att klara sina omkostnader. På frågan hur avdraget rimmar med just högre levnadskostnader i samhället svarar generalmajoren att GSS som tjänstgjort några år i Försvarsmakten har tagit del av förhöjda ingångslöner och RALS varje år, som enligt utbildningschefen taktat med de förändringar som skett i samhället. Ett synnerligen märkligt uttalande då vi vet att problemet som varit under flera år med höjda ingångslöner är att de soldater och sjömän som tjänstgjort några år hamnat efter sina nyanställda kolleger, och ibland tjänar under den fastställda lägstanivån. Därtill vet vi också att inflationen har varit långt mycket högre än de 2% påslag som varit en form av riktvärde för lönerevision. Soldatlönen är bland de lägsta i landet. Vilket förefaller gått generalmajoren helt förbi.

Generalmajor Cherinet säger sig ha dragit stora lärdomar från den här situationen och framförallt vikten av att ha en “tät dialog”. Men i själv verket är det tydligt att det inte dragits några lärdomar överhuvudtaget. Utbildningschefen verkar tro att det duger att genomföra “rörelserna” i form av några uttalanden i media, ett intetsägande brev till berörda kadetter och en VTC. Det är inte så förtroende återskapas. Framförallt inte när man kontinuerligt återkommer till vilken förmån det är att läsa i exempelvis Kvarn med en lägre lön medan din familj bor kvar i Malmö.

Man skapar inte heller förtroende när man säger att påverkan på pensionen är så pass liten att det inte spelar någon roll i sammanhanget. I synnerhet när man påstår att den framtida löneutvecklingen kommer kompensera för bortfallet. Den djupt rotade inställningen “oroa dig inte det kommer lösa sig i framtiden” gör sig påmind. Problemet är bara att allt för många blivit brända kontinuerligt över åren vad gäller utlovad ekonomiska ersättningar i framtiden. Varje år med höjd ingångslön har resulterat i att många chefer fått lova att övriga ska kompenseras vid nästa RALS, för att sen fått säga att så inte kommer ske utan att det är en “process som kommer ta tid”. Är det något vi kan påverka så är det hur vi fördelar våra ekonomiska medel, i det här fallet är det återigen tydligt att beslutsunderlaget varit bristfälligt och framförallt kortsiktigt.

Det är sannolikt ett smart beslut av generalmajor Cherinet att inte planera in fler möten med kadetterna. Framförallt för Försvarsmaktens fortsatta anseende hos allmänheten och personalen. För det generalmajoren säger och fattar beslut om rimmar väldigt dåligt med de annonser som myndigheten nu trycker ut för att rekrytera bristkompetenser. Vi kan inte sända ut en signal om att vi är en personalvårdande arbetsgivare och samtidigt uppvisa total okunskap om hur det är att vara medborgare i dagens Sverige.

Framförallt kan vi inte fortsätta rekrytera människor med löften om framtiden när vi har en historik som säger att vi inte klarar av att leverera på våra löften.