I samband med förra årets stormande kring brister i personlig utrustning skapades projektgrupp OP PU som ett sätt att samordna arbetet och sprida information om aktuellt läge. Sedan införandet har en del hänt och den här artikeln kommer förmedla den information som tryckts i den 24 april via ett informationsblad. Anledningen till det är att det är uppenbart att informationen inte når ut och att alla inte vet var den finns att finna (Samarbetsyta personlig utrustning på emilia *hint hint*).

Till att börja med köpte Försvarsmakten in en mängd regnställ från Helly Hansen samt kängor från 5.11. Tilldelningen av de här produkterna kommer ske även nästkommande utbildningsår i syfte att frigöra “ordinarie materiel” till den anställda personalen. Vilket exempelvis innebär att GU 24/25 inte tilldelas skalplagg 08.

Värnpliktiga kommer alltså tilldelas regnställ från Helly Hansen till stor del. Det finns däremot några undantag. Värnpliktiga som hanterar drivmedel, tillhör fordonsbesättningar eller teknisk markpersonal i flygvapnet kommer tilldelas det gamla hederliga regnstället.

Vad gäller fördelning av vinterkängor har en omfördelningsorder getts ut där värnpliktiga “söder om Falun” (direkt citat från informationsbrevet) kommer tilldelas vinterkänga GTX (dvs goretex) medan de värnpliktiga norröver tilldelas vinterkänga 90. Vinterkängor för anställda och Hemvärn berörs inte av det här utan ordinarie tilldelning på vinterkänga 90 kvarstår.

Det råder fortsatt brist på vätskeblåsor (närmare bestämt vätskesystem CBRN /T) i myndigheten där det finns en teknisk order och instruktioner för hur komplettering av nuvarande satser ska ske.

Beställningar på olika typer av handskar är lagda där den stora massan förväntas levereras med start i augusti. Styrningen till förråden är att återlämnade handskar som bedöms kunna nyttjas ett år till inte ska kasseras utan kan skickas på tvätt för att sen lämnas ut igen. Vid inryck kan det fortsatt uppstå brister i form av tumhandskar och vissa storlekar för femfingerhandske och stridshandske 2000. Här är uppmaningen att soldaten ska pårusta all materiel, även om den är i fel storlek, för att byta till rätt storlek vid ett senare tillfälle.

Vad gäller den nya stridshjälmen (tidigare hjälm 24) kommer den som tidigast att införas under hösten 2024. Det vill säga först efter att intrycket har skett. Det återstår för myndigheten att formulera en tilldelningsplan samt styra upp utbildning. En omfördelning av hjälm 90 kommer ske för att täcka behoven så långt lagret räcker.

Stridsväst 2000 kommer fortsatt att omfördelas där det är möjligt. Man nämner från OP PU att kompletteringsanskaffning av fickor till stridsvästen kan bli aktuellt. Dock inget beslut än. Man har därutöver beställt kompletta stridsväst 12B där man förväntar sig en slutleverans under årsskiftet.

Vad gäller kroppsskydd 23D har man identifierat att den minsta storleken (XS) gick åt i större mängd än beräknat. Ytterligare leveranser förväntas komma i skiftet augusti/september samtidigt som man från FST STÖD LOG kontrollerar tilldelningen för att “utesluta möjligheten att kvinnor fått ut mindre storlek än vad som är avsett”. Bristen på kroppsskydd kommer medföra att det blir svårt att tilldela krsk 23D till alla värnpliktiga kvinnor under året. I de fall där tilldelning inte är möjlig kommer kroppsskydd 90 att tilldelas istället.

Försvarsmakten planerar även för anskaffning av dricksflaska 90, närmare bestämt i leveranser om 25 000 flaskor var tredje månad. Helt enkelt för att flaskor kasseras i hög grad. Leveransen är planerad till Q3 2025.

Bärsäckar är också en trång sektor där totalt 24 000st levereras fram till september samt att 120 000 bärsäckar kommer levereras senare. De värnpliktiga är prioriterade på tilldelning.

Avslutningsvis har det från och med slutet på april påbörjats leveranser av trosor till försvarsmakten. T o m juli månad är det planerat att nästan 50 000 trosor med kort ben och 50 000 trosor med långt ben ska levereras till myndigheten. Dessa kommer att bli beställningsbara i takt med att varje leverans anländer till lagret.

Från myndighetens sida trycker man på att läget har blivit bättre men att det fortfarande finns jobb att göra. I synnerhet ber man om förståelse för att omfördelningsorder kan komma med kort varsel.