Förra året utannonserade Försvarets materielverk (FMV) en upphandling för sjukvårdsryggsäckar för ett kontrakt som skulle löpa över sju (7) års tid. I upphandlingen beskrevs inköpet som en del i utökning av försvarsmaktens organisation. Totalt rörde det sig om 1950 stycken ryggsäckar av olika storlekar som skulle upphandlas i ett initialt skede..

I juni uppmärksammades det på Twitter att en ny upphandling av sjukvårdsryggsäckar offentliggjorts där det hade skett några justeringar från tidigare upphandling. Bland annat har den initiala beställningsmängden ökat och det verkar som att möjligheten till alternativa ryggsäckar utgår då FMV bifogar tekniska specifikationer för de ryggsäckstyper som redan används, exempelvis för Ryggsäckssystem 18 (RSS 18).

The initial order is estimated to include:
– 6000 pcs. of complete 10L medical backpacks
– 300 pcs. of complete 30L medical backpacks
– 50 pcs. of complete 50L medical backpacks
– 2000pcs. of complete Legpouch
– Related items such as accessories and spare parts to the medical backpacks

FMV (2020)

Upphandlingen från 2019 beräknades bestå av 1950 ryggsäckar. Den nya upphandlingen består av 6350 ryggsäckar och 2000 benfickor vilket är en markant ökning i behov av utrustning sannolikt sammanlänkat till den utökade värnplikten samt en utökad sjukvårdsorganisation.

The initial order is estimated to include:
– 1 500 pcs. of complete 10L medical backpacks
– 250 pcs. of complete 30L medical backpacks
– 200 pcs. of complete 50L medical backpacks
– Related items such as accessories and spare parts to the medical backpacks

FMV (2019)

De anbud som går vidare från den initiala anbudsprocessen kommer att få mer information om exakt utformning och funktion.

Please note, the purpose of providingthe technical specifications in stage 1 of this procurement process is to fully describe the scope of the products as well as enable each tender to evaluate its capacity to participate.All requirements for the products and services will be presented in full in the FMV RFQ, which will be distributed to Candidates who were qualified in Stage 1 of the Procurement Process, as described in §4.2

FMV

Möjligheten för företag att lämna in intresseanmälan löper ut den siste augusti, därefter har de utvalda företagen till december 2020 på sig att lämna fullständiga anbud. FMV räknar sedan med att skriva kontrakt i februari 2021 med den vinnande leverantören.

Krav på leverantör

FMV ställer en rad olika krav på en framtida leverantör. Framförallt ska leverantören vara ekonomisk stabil. Därutöver ska leverantören ha erfarenhet av att tillverka militär utrustning som är flamskyddade och med god IR-signatur.

Emphasis will be put on rigorous raw material quality control and high accuracy in sewing. Therefore, FMV
primarily seek to award a Contractor/Manufacturer with extensive experience in producing complicated
multifunctional military bags and related products and with experience of military specific requirements such
as for instance flame retardancy and IR-reflection.

FMV

Överlag ställs fortsatt relativt hårda krav på att den framtida leverantören ska kunna uppvisa en förmåga att leverera större mängder utrustning, vilket i denna upphandlingen visas genom att uppge referenser där tidigare leveranser uppgått till 5000 artiklar. Vidare ställs även finansiella krav på att företaget ska ha en omsättning om minst 20 miljoner kronor.

The description shall clearly describe the three (3) most important contracts fulfilled/under fulfilment by the Candidate during the last five (5) years, counting from the closing date for submission of applications. Each contract shall at least have a total volume of 5000 pcs as per the whole contract period. Each contract shall have a minimum volume of 500 pcs as per each part-delivery.
[…]
The Candidate shall, in each customer case, submit contact information to the reference person (e-mail address and phone number).

FMV

FMV stället fortsatt en hel del krav på framtida leverantörer och deras eventuella underleverantörer, framförallt förmågan att producera produkter enligt angivna standarder. Bedömningen ligger därmed kvar att risken är hög att vi numera kommer se samma leverantörer konkurrera om samtliga kontrakt, och därmed får se fler utdragna överklagningsprocesser och ett högre pris för att konkurrenssituationen gynnar de företag som redan har etablerat sig som leverantörer till bland annat Försvarsmakten.