Strax innan jul publicerade Kungliga Krigsvetenskapsakademien ett blogginlägg om striden vid Antonovs flygplats. Blogginlägget som är signerat en reservofficer inleds med ett citat från dåvarande arméchefen där författarens djupa och unika kunskap hyllas. Blogginlägget fick också ett positivt mottagande på plattformen X för sina slutsatser om operationen. Samtidigt fanns det saker med texten som skavde. Förutom ett märkligt språkbruk där själva faktadelen hade en helt annan skrivstil än slutsatserna, saknades det källhänvisningar till diverse påståenden som framstod som sanningsenliga återberättelser av operationen.

Efter att ha återpublicerat inlägget på X kunde jag inte släppa känslan av att något var märkligt med inlägget och efter lite efterforskningar hittade jag varför. Nämligen att ett helt stycke av texten var direkt hämtad från War on the rocks artikel om samma strid och, vad det verkar, direktöversatt med hjälp av något översättningsverktyg på internet.

Efter att ha hört av mig till redaktören och uppmanat till en kontroll för plagiat, fick jag ett svar att artikeln skulle plockas ner och författaren skulle inkomma med en korrigering och fullständig referenslista.

Nu har blogginlägget publicerats igen, med en lång referenslista och en kortfattad redogörelse för hur det fungerar med sakriktighet, tillförlitlighet och konfidensgrad. Författaren bemöter överhuvudtaget inte kommentaren om plagiat och texten är fortfarande utan källhänvisningar till en rad påståenden.

Nu kanske du undrar varför detta är en grej? Det är trots allt “bara ett blogginlägg” vilket jag i grunden håller med om. Jag har tidigare argumenterat för att vi behöver sänka tröskeln för att diskutera och sprida kunskap. Samtidigt anser jag att det är viktigt att vi inte låter det innebära att vi inte ställer krav på tillförlitlighet och sakriktighet i det som publiceras. I synnerhet när det publiceras på en plattform som ska främja just det krigsvetenskapliga. Det skadar inte bara anseendet för plattformen utan också de som publicerats tidigare. Om vi inte ställer de enklaste krav på källhänvisning och följer upp kritik om plagiat, vad säger det om kvalitén på övrigt material?

Jag tog mig friheten att översätta artikeln på KKrVa:s hemsida till engelska med hjälp av Google Translate. Därefter jämförde jag texterna med hjälp av en enkel matchningssajt som jämför ord för ord. Det gav ett tydligt utslag på stycket om Ukrainas luftvärnsförmåga. 70 ord matchar i ett stycke som i den svenska versionen består av 142 ord. Alltså hälften av stycket är ordagrant återgivet.

Det ska sägas att det finns en möjlighet att skriva samma sak som någon annan utan att för den delen medvetet plagiera. Däremot är det flera stycken som förefaller vara direkt hämtade från War on the rocks eller andra artiklar om ämnet. Nedan följer ytterligare exempel på textstycken som förefaller vara direkt hämtade från andra artiklar.

Den ukrainske generalen Valery Zaluzhny insåg faran med att ett ryskt brohuvud vid Antonov flygplatsen höll på att etableras och beordrade då den 72: a mekaniserade brigaden under överste Oleksandr Vdovychenko att skyndsamt organisera en motanfall med alla tillgängliga förband.

Striden om Antonov Internationella flygplats, Ukraina. (2023-12-22)

Ukrainian General Valery Zaluzhny recognized the threat posed by the Russian bridgehead in Hostomel and ordered the 72nd Mechanized Brigade under Col. Oleksandr Vdovychenko to launch a counter-attack.

https://radiofreeukraine.com/the-battle-of-antonov-airport/ (2023-05-29)

72: a Mekaniserade Brigaden, tillsammans med Georgiska National Legionen, delar av 80:e Luftburna Anfalls Brigaden(SIC!) delar av den 95:e Luftburna Anfalls Brigaden(SIC!), Alpha Gruppen (SBU) och Civila frivilliga (SIC!), lyckas med att helt inringa flygplatsen.

Striden om Antonov Internationella flygplats, Ukraina. (2023-12-22)

Thus, Ukrainian military leadership immediately ordered a counterattack to retake the airfield with elements from the 80th Air Assault Brigade, 95th Air Assault Brigade, 72nd Mechanized Brigade, and the 3rd Special Purpose Regiment of the Special Operations Forces (SSO). Volunteers, consisting of veterans and other Ukrainian citizens(…)

https://warontherocks.com/2023/08/the-battle-of-hostomel-airport-a-key-moment-in-russias-defeat-in-kyiv/ (2023-08-10)

Resultatet efter de första 48 timmarna var: 75 % av de stationära ukrainska luftförsvarsanläggningarna träffades, 10 % av det rörliga, taktiska luftförsvarsutrustningarna träffades.

Striden om Antonov Internationella flygplats, Ukraina. (2023-12-22)

The result was that within the first 48 hours, approximately 75% of stationary Ukrainian Air Defence sites were engaged. At the same time, the estimated percentage for mobile air-defence sites was only about 10%

Preliminary Lessons in Conventional Warfighting from Russia’s Invasion of Ukraine: February–July 2022, USI Special Report, 30 November 2022

Det sistnämnda stycket är intressant då författaren, förutom att tagit stycket utan att citera, även har valt att ta bort ord som indikerar att siffrorna är uppskattningar. Det finns en osäkerhet som nu tvättas bort på oklara grunder. Jag tycker att mängden tveksamheter i texten som hitintills presenterats borde vara tillräckligt för ett tillbakadragande och en omskrivning. Men vi är inte helt färdiga med inläggets svagheter. För något jag vill trycka på, och som du som potentiell uppsatsskrivare bör tänka på, är hur vi skapar referenslistor samt vad de syftar till.

Listan över källmaterial innehåller 105 hänvisningar. En handfull som är länkade, ännu färre som är länkade till den faktiska artikeln. Det i sig motverkar poängen med en lista över källor då det försvårar för läsaren att hitta materialet till att börja med. Ett annat problem är att källorna inte är fullständiga i form av när de hämtades (för internetkällor), när de publicerades eller ens var de finns. I vissa fall anges bara en rubrik och inget mer. I ett fall hänvisas det dessutom till samma källa, fast med två olika namn.

Battle of Antonov Airport. Wikipedia
Battle of Antonov Airport. Wikiwand
https://kkrva.se/striden-om-antonov-internationella-flygplats-ukraina/

Wikiwand är en läsare för wikipedia. Informationen är densamma på bägge platser, men det framstår som två olika källor vilket dels skapar en felaktig uppfattning om ett väl underbyggt material. Det riskerar också att bli självbekräftande om nu författaren inte är medveten om att det är samma källa som avses.

I andra fall förekommer samma källa två gånger i listan.

Ukrainian and Russian forces have been fighting for hours over a critical airfield just outside Kyiv. Abbie ShullFeb 24, 2022.
Ukrainian and Russian forces have been fighting for hours over a critical airfield just outside Kyiv. Abble Shull, feb 24, 2022.

Ett vanligt förekommande fel uppsatsskrivare gör är att de jagar källor som bekräftar deras tes, även om det bara är en mening i hela underlaget, och sen skapar en lång referenslista i tron om att det skapar trovärdighet till uppsatsen. I själva verket sänker det uppsatsens trovärdighet eftersom referenserna saknar relevans för ämnet.

Av 105 källor förefaller omkring hälften vara överflödiga och det är oklart vad de egentligen tillför till inläggets huvudämne, striden vid antonovs flygplats.

Det är trist att författaren verkar ha genat i faktadelen för att snabbt komma till slutsatserna. För det är, som jag tidigare skrev, som att läsa en helt annan text och framstår som genuint skriven av författaren baserad på dennes kunskap. Författaren verkar ha förblindats i sin vilja att framhäva vissa skeenden till fördel för Ukraina och i det framställt vissa händelser som ren objektiv fakta när vi i själva verket fortfarande inte vet hur striden och operationen utvecklade sig i detalj. Det här blogginlägget riskerar därmed att bli en sanning för framtida skribenter vilket förvanskar historien och därmed de lärdomar som vi kommer att dra i framtiden.

Författaren har rätt när han skriver att “[m]ängden tillgänglig information ställer stora krav på förmågan att urskilja, sammanställa, jämföra, tolka och integrera olika typer och kvaliteter av information samt på förmågan att reducera mängden överflödig information“. Tyvärr verkar det inte skett fullt ut i skrivandet av inlägget och därför fortsätter jag propagera för att inlägget ska tas ner från Kungliga krigsvetenskapsakademiens hemsida. Det här är inte den kvalitén jag förväntar mig från vare sig reservofficerare eller vetenskapliga sammanslutningar.