Undersökning taktisk.se 2024

Formulär om upptäckta felaktigheter

Avhopp GOU 2022

Exempel på kommunikationsplan

Offered Support and Knowledge about the Menstrual Cycle in the Athletic Community: A Cross-Sectional Study of 1086 Female Athletes

Resultat löneenkät 2022

Vid vägs ände – Sveriges insats i Mali

Försvarsmakten – Studio FM

PM Sverige och Nato

Ryska stridsbåtar: Raptor & BK-16

Identifying problems that female soldiers experience with current-issue body armour

Characterizing the Effects of Explosive Ordnance Disposal Operations on the Human Body While Wearing Heavy Personal Protective Equipment

Resultat löneenkät 2021

Military load carriage effects on the gait of military personnel: A systematic review

PM Behandling och tysthetskultur

Bilaga – Behandling och tysthetskultur

Methods for improving thermal tolerance in military personnel prior to deployment

Stress Inoculation Training in Tactical Strength and Conditioning

Sammanställning – Hur påverkades kadetterna av pandemin?

Sammanställning – Hur påverkades rekryterna av pandemin?

Sammanställning – Hur påverkades GU-instruktörer av utbildning under pandemin?

Efterforskning av bilder med hjälp av öppna källor

Tjänstgörings- och vilotider i internationella insatser. En kunskapsöversikt med fokus på hälsoeffekter

Militär tjänstgöring, kvinnor och skador

Byta befattning!: – Varför byter specialistofficerarna befattningar oftare än Försvarsmakten avsett?

Den fysiska tjänstgöringen inom Försvarsmakten – En jämförelse mellan manskap och befäl

Sjuksköterskor på insats: Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta under strid: En litteraturöversikt

Sex-related Differences in Patellofemoral Joint Stress with Fighting and Approach Load Carriage

Personligt mod: Om krigsdekorationer som mjuk normstyrning under insatsen i Afghanistan åren 2008-2012

Hur upplevs kraven för jägarsoldaten i Försvarsmakten möta framtida behov?: en kvalitativ studie om förberedelse, träning och kompetensutveckling ur ett genusperspektiv

Vardagen för familjer med förskolebarn och skolbarn med förälder iväg på militära insatser.

Produktutveckling släpbår för militär personal

Active and passive forms of destructive leadership in a military context: a systematic review and meta-analysis

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2100/RR2171/RAND_RR2171.pdf

Paying For Weight In Blood: An Analysis of Weight and Protection Level of a Combat Load During Tactical Operations