Tjänstgörings- och vilotider i internationella insatser. En kunskapsöversikt med fokus på hälsoeffekter

Efterforskning av bilder med hjälp av öppna källor

Militär tjänstgöring, kvinnor och skador

Byta befattning!: – Varför byter specialistofficerarna befattningar oftare än Försvarsmakten avsett?

Den fysiska tjänstgöringen inom Försvarsmakten – En jämförelse mellan manskap och befäl

Sjuksköterskor på insats: Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta under strid: En litteraturöversikt

Sex-related Differences in Patellofemoral Joint Stress with Fighting and Approach Load Carriage

Personligt mod: Om krigsdekorationer som mjuk normstyrning under insatsen i Afghanistan åren 2008-2012

Hur upplevs kraven för jägarsoldaten i Försvarsmakten möta framtida behov?: en kvalitativ studie om förberedelse, träning och kompetensutveckling ur ett genusperspektiv

Battlefield trauma care

Vardagen för familjer med förskolebarn och skolbarn med förälder iväg på militära insatser.

Preparing to lead in combat Development of leadership self-efficacy by static-line parachuting

Produktutveckling släpbår för militär personal

Active and passive forms of destructive leadership in a military context: a systematic review and meta-analysis

Det nordiska stridsuniformsprojektet redo för fältförsök

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2100/RR2171/RAND_RR2171.pdf

Paying For Weight In Blood: An Analysis of Weight and Protection Level of a Combat Load During Tactical Operations