Din EOBUSARE i gryningen

Kravprofiler för värnplikt

Nedanstående data är hämtad ifrån Plikt- och prövningsverket under 2021. Det har sedan informationen hämtades utkommit en revidering vilket innebär att vissa befattningar inte helt stämmer med nuvarande kravprofil. Syftet med offentliggörandet av kravprofilen är att dels ge en rimlig chans till fysiska förberedelser för alla som ska mönstra, dels för att väcka intresse för alla de befattningar som ligger utanför den normala intressesfären.

Vissa befattningar i listan är just nu inte öppna för värnpliktiga (exempelvis kustjägare), de finns däremot med i listan över kravprofiler och har därmed tagits med. Befattningar som är fetmarkerade genomför utökad mönstring innan påbörjad utbildning.

UTBUtbBefattningBPFGLxLmMUFASYNTjb
PBGUFallskärmsjägare 7769267A9AA
GBGUFallskärmsjägare 5759377A9AA
GBGUKustjägare (GB)7769267A9AA
GBGUDykare Amfibie5759367A9AA
GBGUJägarsoldat Armen (GB)7759267B1AA
GBGUFörstärkningssoldat J-Bat (GB)5559256B1AB
GBGUFörstärkningssoldat Jägarförband (GB)5559256B9AB
MenigGUJägarsoldat Armen5659267B1AA
MenigGUFörstärkningssoldat J-Bat  559256B1AB
MenigGUFörstärkningssoldat Jägarförband 559256B9AB
GBGUFlygbasjägare (GB)6659267B1AA
MenigGUFlygbasjägare5559267B1AA
GBGUJägargruppbefäl7759267B1AA
MenigGUJägare5659267B1AA
GBGUUnderrättelsegruppbefäl7759267B1AA
MenigGUUnderrättelsesoldat5559267B1AA
PBGUSpaningsplutonbefäl6669366A9AA
GBGUSpaningssoldat Armen (GB)5559266B1AB
MenigGUSpaningssoldat Armen 549266B1AB
PBGUNärskyddsplutonsbefäl6669234B1AD
PBGUSkytteplutonbefäl6669355B9AB
GBGUMarkstridssoldat Armèn (GB)5559246B1AB
GBGUBasskyddssoldat Marinen (GB)5559256B9AB
GBGUBeriden Högvakt/skyttesoldat Armen (GB)5559345B1AB
GBGUSäkgruppbefäl5559256B1AB
GBGUHögvakt/skyttesoldat Armen (GB)5559246B1AB
GBGUSkyttegruppchef 5559256B1AB
GBGUSjöstrid sonaroperatör 5559224B9AB
GBGUFlygbassäkerhetssoldat 5559246B1AB
GBGUSTRIL-säkerhetssoldat 5559246B1AB
MenigGUSkyttesoldat 549246B1AB
MenigGUMarkstridssoldat Armen 549246B1AB
MenigGUBeriden Högvakt/skyttesoldat Armen 549345B1AB
MenigGUSäksoldat 559256B1AB
MenigGUHögvakt/skyttesoldat Armen 549246B1AB
MenigGUSkyttesoldat Armén 549246B1AB
MenigGUBasskyddssoldat Marinen 549256B9AB
MenigGUFlygbassäkerhetssoldat 549246B1AB
PBGUStridsfordonsplutonsbefäl7668334A9AB
PBGUStridsvagnsplutonsbefäl7668334A9AB
GBGUVagnchef stridsfordon/förare 5658245A9AB
GBGUVagnchef5668245A9AB
GBGUStridsvagn skytt/laddare 5658245A9AB
GBGUVagnchef stridsvagn/förare 5658245A9AB
GBGUStridsvagnsskytt5658245A9AB
GBGUSkyttesoldat strf Armén (GB)5558246B1AB
GBGUStridsfordonsskytt 5658245A9AB
MenigGUStridsfordonsskytt 658245A9AB
MenigGUStridsvagnsförare 558245A9AB
MenigGUStridsfordonsförare 558245A9AB
MenigGUStridsvagn skytt/laddare 658245A9AB
MenigGUSkyttesoldat Strf Armen 548246B1AB
PBGUEldledningsplutonsbefäl7669234B9AB
GBGUEldledningssoldat Armen (GB)5559234B1AB
MenigGUEldledningssoldat Armen 549234B1AB
PBGUGranatkastarplutonsbefäl6669234B9AB
GBGUGranatkastargruppchef 5559234B1AB
MenigGUGranatkastarsoldat/förare Armen 549234B9AB
MenigGUGranatkastarsoldat Armen 549234B1AB
GBGUArtillerisoldat Armen (GB)5559235C9AB
GBGUArtillerisoldat/förare Armen 5559235C1AB
MenigGUArtillerisoldat Armen 559235C9AB
MenigGUArtillerisoldat/förare Armen 549235C1AB
PBGULuftvärnsplutonsbefäl Sensor6669244B1AB
PBGULuftvärnsplutonsbefäl7669334B9AB
PBGULuftvärnsplutonsbefäl Sensor7669334B1AB
GBGULuftvärnsoldat Armen (GB)5559234B1AB
MenigGULuftvärnsoldat Armen 549234B1AB
GBGUSkyttesoldat gruppchef5559224B1AE
MenigGUSkyttesoldat/förare PB 8 449124C1AJ
MenigGUSkyttesoldat/skarpskytt 449124C1AJ
MenigGUSkyttesoldat/signalist  449124C1AJ
MenigGUSkyttesoldat/förare bandvagn 448124C1AJ
MenigGUSkyttesoldat/stridssjukvård  549234C1AD
MenigGUSkyttesoldat 449124C1AJ
GBGUAmfibiesoldat (GB)5559256B9AB
GBGUSkyttesoldat Amfibie 5559256B9AB
GBGURobot-/grksoldat Amfibie 5559256B9AB
GBGUEldledningssoldat Amfibie 5559256B9AB
GBGUStridsbåtsförare Amfibie6669356A9AB
GBGUSäkerhetssoldat Sjö (GB)5559256B1AB
GBGUMingruppbefäl Amfibie5559256B9AB
GBGUBevakningsbåtsoldat (GB)5559234B9AB
GBGUSamband/ledningssoldat Amfibie 5559256B9AB
GBGULogistiksoldat Amfibie 5559256B9AB
GBGUSjukvårdssoldat Amfibie (GB)5559256B9AB
GBGUFordonsförare Amfibie (GB)5559256B9AB
GBGUKock Amfibie (GB)5559256B9AB
MenigGUAmfibiesoldat 549256B9AB
MenigGUSkyttesoldat Amfibie 549256B9AB
MenigGURobot-/grksoldat Amfibie 549256B9AB
MenigGUEldledningssoldat Amfibie 549256B9AB
MenigGUSäkerhetssoldat Sjö 549256B1AB
MenigGUMinsoldat Amfibie  549256B9AB
MenigGUBevakningsbåtsoldat 549234B9AB
MenigGUSamband/ledningssoldat Amfibie 549256B9AB
MenigGULogistiksoldat Amfibie 549256B9AB
MenigGUSjukvårdssoldat Amfibie 549256B9AB
MenigGUFordonsförare Amfibie 549256B9AB
MenigGUKock Amfibie 549256B9AB
GBGUStridsbåtsförare MarinB6669356B9AB
GBGUSambandsoperatör MarinB  (GB)5559224B9AB
GBGUUbåtsmatros ledning5559224B9AB
GBGUSjöstrid samband 5559224B9AB
GBGUSjöstrid signalmatros5559224B9AB
MenigGUSambandsoperatör MarinB 549224B9AB
GBGUUbåtsmatros sensor 5559224B9AB
GBGURöjdykare5759367A9AA
GBGUTeknik sjöman Marinen 5559224C9AB
GBGUTeknik soldat Marinen 5559224C9AB
GBGUUbåtsmatros teknik 5559224C9AB
MenigGUTeknik soldat Marinen 549224C9AB
GBGUUbåtskock (GB)5559224C9AB
GBGUKock Sjöstrid (GB)5559224C9AB
MenigGUUbåtskock 549224C9AB
MenigGUKock Sjöstrid 549224C9AB
PBGUMotorredskapsplutonbefäl6669234C1AD
PBGUBroplutonchef6669344C1AB
PBGUIngenjörplutonchef6669244C1AD
GBGUFältarbetessoldat/förare Armen 5559246B1AB
GBGUFältarbetessoldat Armen 5559246B1AB
GBGUFältarbetsdykare (GB)5659456A9AA
MenigGUFältarbetessoldat Armen 549246B1AB
MenigGUFältarbetsdykare  649456A9AA
MenigGUFältarbetessoldat/förare Armen 549246B1AB
PBGUPionjärplutonsbefäl6669255B9AD
MenigGUMotorredskapsförare Armen 559234C1AD
PBGUCBRN-befäl6669324C1AD
GBGUCBRN GRUPPCHEF5559235C1AB
MenigGUCBRN SOLDAT 549235C1AB
MenigGUSkyddsman(cbrnsoldat) 559246B9AB
GBGUR3 Räddningssoldat Flyg (GB)5559256B9AB
GBGUR3 Fälthållningssoldat Flyg (GB)5559234C1AD
MenigGUR3 Räddningssoldat Flyg 549256B9AB
MenigGUR3 Fälthållningssoldat Flyg 549234C1AD
GBGUSpaningsoperatör MarinB (GB)5559224B9AB
GBGUSjöövervakningoperatör MarinB (GB)5559224B9AB
MenigGUSpaningsoperatör MarinB 549224B9AB
MenigGUSjöövervakningoperatör MarinB 549224B9AB
GBGUSamband/ledningssoldat Flyg (GB)5559224C9AD
GBGULuftbevakningssoldat (GB)5559224C9AD
GBGUSamband/ledningssoldat STRIL (GB)5559224C9AD
MenigGUSamband/ledningssoldat Flyg 549224C9AD
MenigGUSamband/ledningssoldat STRIL 549234C9AD
PBGULedningsplutonsbefäl6669234C9AD
PBGURadiolänkplutonsbefäl6669234C1AB
PBGURadiolänktroppchef6669234C1AB
GBGURadiolänkgruppchef5559234C9AB
MenigGURadiolänksoldat (Radiolänkman) 549234C9AB
GBGUSamband/lednsoldat Armén(GB)5559224C1AD
MenigGUSamband/ledningssoldat Armen 549224C1AD
MenigGUMotorcykelordonnans 549234C1AD
GBGUUnderättelsesoldat Armen (GB)5659135C1AB
GBGUUnderrättelseassistent Flyg (GB)6659125C1AB
GBGUStabsassistent Armen (GB)5559234C1AD
GBGUStabsassistent (GB)5559224C9AD
MenigGUStabsassistent Armen 549224C1AD
MenigGUStabsbiträde 549234C1AD
PBGULedningsplutonsbefäl6669244A9AB
GBGUInformationssoldat5559234C1AD
MenigGUInformationssoldat 559234C9AD
MenigGUDriftbiträde 549234C9AD
PBGUUnderhållsplutonsbefäl6669234C1AD
PBGUKvartermästare6669234C1AD
PBGUTrossplutonsbefäl6669234C1AD
GBGUFlygterminalsoldat (GB)5559224C1AD
GBGULogistikgruppchef5559234C1AD
MenigGULogistiksoldat Armen 549234C1AD
MenigGUFlygterminalsoldat 549224C1AD
GBGUKock MarinB (GB)5559224C9AB
GBGUKock Armen(GB)5559234C1AD
GBGUKock Flyg (GB)5559224C1AD
GBGUKokgruppchef5559234C1AD
MenigGUKock MarinB 549224C9AB
MenigGUKock Armen  549234C1AD
MenigGUKock Flyg 549224C1AD
GBGUDrivmedelssoldat Flyg (GB)5559224C1AD
MenigGUDrivmedelsman 549234C1AD
MenigGUDrivmedelssoldat Flyg 549224C1AD
PBGUSjukvårdsplutonsbefäl6669234C1AD
PBGUSjukvårdsplutonsbefäl6669234C1AD
GBGUSjukvårdssoldat Flyg5559225C9AD
GBGUSjukvårdssoldat/förare Flyg5559225C9AD
GBGUSjukvårdssoldat Armén(GB)5559234C9AD
GBGUSjukvårdsgruppchef 5559234C9AD
MenigGUSjukvårdare 549234C9AD
MenigGUSjuktransportman 549234C1AD
PBGUTrafikplutonbefäl (KB)6669234C1AD
GBGUTrafikgruppbefäl5559234C1AD
MenigGUTrafikman 549224C1AD
PBGUTransportplutonsbefäl6669234C1AD
GBGUFordonsförare Armen (GB)5559224C1AD
GBGUFordonsförare Flyg (GB)5559224C1AD
GBGULogistiksoldat Flyg (GB)5559224C1AD
MenigGUFordonsförare Armen 549234C1AD
MenigGUFordonsförare Flyg 549224C1AD
MenigGULastbilsförare 549224C1AD
MenigGULogistiksoldat Flyg 549224C1AD
MenigGUBandvagnsförare  549234C9AD
PBGUReparationsplutonchef6669234C1AD
PBGUReparationsplutonsbefäl6669234C9AD
GBGUMekaniker mekanik Armen (GB)5559234C9AD
GBGUMarkmekaniker mekanik Flyg5559224C9AD
MenigGUMekaniker mekanik Armen 549234C9AD
GBGUMekaniker elektronik Armen (GB)5559234C9AD
GBGUMarkmekaniker elektronik Flyg5559224C9AD
MenigGUMekaniker elektronik Armen 549234C9AD
GBGUBärgningsgruppchef5559245C9AB
MenigGUBärgningsman 549245B9AB
GBGUFlygmaterielmekaniker helikopter5559224C9AD
GBGUFlygmekaniker5559224C9AD
GBGUMilitärpolis Armen5559446B9AB
GBGUMilitärpolis/förare Armen5559446B9AB
GBGUTelekrig sjöstrid5559224B9AB
MenigGULedning/telekrigsoldat Armen 669235C1AB
MenigGULedning/telekrigsoldat Armen Förare 669235C1AB
GBGUCybersoldat (GB)5569124C1AD
MenigGUCybersoldat 569124C1AD
MenigGUFörhörssoldat6669124C1AD
PBGUSystemtekniker6669224C9AD
GBGUSystemtekniker5559234C9AD
GBGUMarktelemekaniker Flyg5559224C9AD
GBGUTeknik soldat Amfibie 5559256B9AB
GBGUMekaniker Amfibie (GB)5559356B9AB
MenigGUMekaniker Amfibie 549256B9AB
GBGUStridsbåtsförare Amfibie6669356A9AB
Underlag daterat 2020-10-26

Teckenförklaring

B – Befälsskattning
PF – Plikttjänstförmåga
G – Generell begåvning
Lx – Maximal längd
Lm – Minsta längd
MU – Muskelstyrka
FA – Fysisk arbetsförmåga
SYN – Synkapacitet (A 1.0 utan korrigering)
FÄ – Färgseende (9 utan anmärkning)
Hö – Hörsel
Tjb – Medicinsk tjänstbarhet

Längd 7 – max 185cm
Längd 8 – max 190cm
Längd 9 – 191-210cm

Föregående

SERE ur ett nationellt perspektiv

Nästa

Imorgon och kriget som aldrig hann komma

14 kommentarer

 1. mattiaszakrisson@hotmail.com'

  Mattz

  Varför finns vissa befattningar med flera gånger men med olika krav?
  Exempelvis så är skyttesoldat med två gånger, först på rad 31 med synkapacitet B och sen igen på rad 75 med synkapacitet C.
  Vilken är det som gäller? Eller är det olika typer av skyttesoldat?

 2. Móði

  Det är mot olika förbandstyper. Ex skyttesoldat kan vara både lokalförsvar och motoriserat skytte.

 3. nurvouszbusiness@gmail.com'

  xiao

  Kan man bli skyttesoldat med värnplikt grundutbildning och inte hemvärnet med synkrav C?????

 4. bjorn.lundberg@protonmail.com'

  Björn

  Vad avgör värdet för “plikttjänstförmåga”? Dvs. huir räknas det ut?

 5. Móði

  Hur det räknas ut kan jag inte svara på. Det är en sammanvägd bedömning av dina värden tillsammans med ex psykologsamtalet.

 6. Móði

  Jag antar att du menar lokalförsvar när du skriver hemvärnet. Isf nej, däremot kan du söka en hel del andra befattningar inom armén som fortfarande kommer innebära att du övas i markstrid.

 7. leostenberg@outlook.com'

  Leo

  Varför är det skillnad i fyskraven på skyttesoldat armen och skyttesoldat skarpskytt till exempel?

 8. Rasmus.d.berggren@gmail.com'

  Rasmus

  Ni får gärna uppdatera denna artikel om siffrorna inte stämmer längre. Tack!

 9. erihenrik@gmail.com'

  Carl

  Skyttesoldat/skarpskytt är mot MR förband (tidigare beskrevs som lokalförsvarskytte).
  Alla befattningar har en unik BTK (Befattningstypkod) som inte syns i detta dokumentet.
  Hade den varit med hade du kunnat se att Skyttesoldat/skarpskytt hade haft koden GN9xx medans en vanlig skyttesoldat hade haft GA9xx.
  Kraven som presenteras i denna lista är de som gällde för ca ett år sedan.
  Skulle våga påstå att den är tillräckligt korrekt för at ge en tydlig bild om vilka krav de är.
  Vill man ha redan på vilka krav som gäller är det bara att kontakta FM eller Pliktverket.
  Jag brukar få snabbare svar från Pliktverket när jag har frågat 🙂

 10. skarback05@gmail.com'

  Vilhelm

  Vad motsvarar de olika betyder på syn? Alltså inte bara A utan också B och C.

 11. Móði

  Vilken korrektion det motsvarar har jag inte koll på just nu.

 12. kevinvitalis@hotmail.com'

  Kuf

  Vad betyder alla förkortningar, syn och hörsel säger sig självt men det övriga.

 13. Móði

  Det framgår i teckenförklaringen.

 14. albin.essen@hotmail.se'

  Jag fick 9 på styrka, bra puls EKG och blodtryck, A på syn o färgseende o hörsel, bra BMI, inte gjort cykel eller psykolog än men fick ”E” på tjänstbarhet. Hur är det möjligt? Kan dom fastställa min tjänstbarhet innan jag cyklat o gjort psykologtestet? Isåfall, hur fick jag E när mina resultat är relativt bra?

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén