Din EOBUSARE i gryningen

Vad vet vi om Nordic Combat Uniform?

Nyligen publicerade Försvarsmakten information om vilka svenska förband som kommer få möjligheten att testa provkollektionen för det nya uniformssystemet Nordic Combat Uniform (NCU). Projektet sjösattes redan 2016 när länderna skrev under “technical agreement” för projektet. Därmed kan det vara på sin plats att sammanfatta det som publicerats om projektet, och vad vi kan förvänta oss framöver.

Bakgrund

Norge, Finland, Danmark och Sverige har tillsammans bestämt sig för att utveckla och köpa in ett gemensamt uniformssystem. Gemensamt såtillvida att designen av plaggen kommer vara densamma, medans val av kamouflagemönster kommer skilja sig då respektive land avser att behålla eget mönster (även om både Norge och Sverige annonserat möjliga förändringar).
Det förekommer även rykten om att öken- och vinterkamouflaget kan bli gemensamt. Det ska även tilläggas att enligt det första upphandlingsdokumentet kommer Finland inte helt frångå sitt uniformssystem till förmån för NCU.

Norge leder upphandlingsprocessen genom sin motsvarighet till FMV, Forsvarsmateriell. Detta innebär även att upphandlingen går under norsk lag och de regler som gäller för upphandling av militär materiel i Norge. Möten har därefter genomförts i de olika länderna för att utveckla dels kravprofilen, dels avgöra vilka företag som skulle få gå vidare i upphandlingsprocessen.

To cover the operational environments, the NCU system is divided in three (3) different configurations (European, Desert and Tropical Jungle),

Instructions to Candidates Nordic Combat Uniform system

Ett syfte med den gemensamma upphandlingen är att hålla ner kostnaden för att utveckla och upphandla ett helt nytt uniformssystem. Värdet på upphandlingen beräknas upp till över 400 miljoner Euro. Inte oväntat resulterade detta i att företag som inte gick vidare i processen överklagade till domstol. För svensk del är den beräknade summan mellan 100 och 110 miljoner euro över en sju (7) års period.

Uniformssystemet

To cover the operational environments, the NCU system is divided in three (3) different configurations (European, Desert and Tropical Jungle). The NCU system is a set of interacting and/or interdependent garments/layers forming an integrated whole. Each configuration must work independently, but the system’s different articles should function together providing a “mix-and-match” system where layers can be added or removed according to activity and/or temperatures

Instructions to Candidates Nordic Combat Uniform system

Uniformssystemet ska innehålla plagg för att fungera i en rad klimatzoner, bland annat tropisk och öken. Samtliga plagg ska fungera enligt flerskiktsprincipen samt var för sig. Norge och Sverige har även flaggat för att huvuddelen av beställningen kommer vara på uniformer som ska fungera i nordiskt klimat. Däremot innehåller upphandlingen inte huvudbonad, handskar eller kängor. Detta är produkter som länderna själva kommer få upphandla separat.

Tidigare bild som beskrev de olika lagren i uniformssystemet är borttagen på begäran av Cooneen Textiles Ltd.

The main volume of orders from Sweden and Norway will be for the European climate zones intermediate and cold. The main volume of orders from Denmark and Finland will be for the European climate zone intermediate.

Instructions to Candidates Nordic Combat Uniform system

Därutöver är det kravställt från samtliga nationer att uniformsplaggen ska fungera för såväl män som kvinnor.

Istället för att ange hur uniformen ska se ut, har NORDEFCO valt att beskriva de scenarion där soldaten kan förväntas verka och därmed vad uniformen ska tåla. Exempelvis strid under i nordisk sommarmiljö.

During daytime a platoon is transported by helicopters to a drop-of-point 15 km from a village and must walk the rest of the way across hills wearing body armor. The NCU system is designed to accommodate the body armor without snagging and the soldier can easily access his equipment and personal items carried in the NCU system. The NCU system is manufactured and designed to allow ventilation, fast drying and does not create noise when worn. The rain protection is compressed and packed. When resting the soldiers can easily don and doff their reinforcement garments (insulation layers and shell layers) according to the situation.


At night it starts to rain at the wind is increasing. The soldiers have reached a forming up point near the target in order to prepare for the attack and place their insulation layer in one of their pouches where they can access it after the assault. Just before the assault the soldiers doff their weather protection, pack it in their 3-days pack and perform the assault wearing their NCU system, helmet, body-armor and war belt. During the assault heavy fighting is taking place and one of the attacking squads is hit by an improvised explosive device hidden in a car but the blast and flames from the explosion do not melt their NCU system. When climbing through rubble and window frames the soldiers’ knees and elbows are protected from cuts and bruises without hindering the soldier’s movement. Clearing a village is high intensity work but the NCU system is designed breathable and with excellent ventilation, so the soldiers do not overheat or need to drink excessive amounts of water.

Annex B – Scenario description Nordic Combat Uniform System

Tidsplan

Initial tidsplan från upphandlingsdokument – Instructions to Candidates Nordic Combat Uniform system
Flödesschema över upphandlingsprocessen

Vilka företag är involverade?

Just nu finns det väldigt lite information att tillgå om vilka företag som varit involverade i processen, eller som gått vidare till testomgången. Upphandlingen begränsades till sex (6) företag i slutgiltiga testomgången.

Den information som finns att tillgå är att den polska tillverkaren Trawena deltog i konferensen under november 2018 där företag fick presentera olika uniformslösningar. Ett annat polskt/kinesiskt företag, Unifeq, annonserade i april att de hade gått vidare i processen. Den engelska nyheten är numera raderad (nyheten på polska finns dock kvar) och det enda som vittnar om att företaget är involverad med FMV är en upphandling där företaget ska leverera en ny flygstridsuniform, väst etc (företaget var aktuellt redan 2016 för flygstridsuniform, men upphandlingen avslogs). Unifeq vann 2016 det holländska kontraktet för att leverera uniformer (närmare bestämt 157.000st) till det holländska försvaret.

Företaget vann även kontraktet för att leverera 160.000 uniformer till det polska försvaret. Något som väckte arga reaktioner bland andra polska företag då de inte kunde tävla med de låga priserna som Unifeq kunde hålla på grund av sin tillverkning i Kina.

Potentiellt utseende för NCU?

Företaget har även överklagat en rad upphandlingar som gått till andra tillverkare. Bland annat när FMV upphandlade tillverkare för Skalplagg 08 där företagets anbud hade underkänts av FMV då de ansåg att Unifeq inte uppfyllde kraven. Konkurrensverket gick på FMV:s linje och Unifeq begäran om att få ingå i upphandlingen avslogs.

Vad händer nu?

Under hösten 2019 och våren 2020 kommer uniformssystemet att testas ute på en rad förband. Ungefär 150st uniformer kommer ingå i testperioden. Därefter kommer all information att samlas in och eventuella justeringar att genomföras. Därefter går projektet in i en avslutande fas med val av leverantör och kontraktsskrivning.

Därefter beräknas första leveransen att ske 2021 till Danmark. Enligt FMV kommer svenska soldater få vänta tills 2023 innan den nya uniformen når ut på förband.

Tillägg 190613: Bilden föreställande förslag för olika lager till NCU har tagits bort på begäran av Cooneen Textiles Ltd. I mailet som mottogs från företagets representant ställdes ett tidsultimatum för när bilden skulle vara borttagen från artikeln. Den här typen av hotfulla emails med “deadlines” är fullständigt onödiga. Det räcker gott och väl med en enkel begäran om radering om det föreligger upphovsrättsproblematik.


Fler källor

https://skemman.is/bitstream/1946/32027/1/10%20years%20of%20NORDEFCO%20-%20%C3%8DKK.pdf

http://uwiwp.pl/pages/MYP_20100.html

https://militaryshop.ie/army-surplus/233-polish-army-uniform-wz2010.html

http://anyflip.com/uqkq/bjax/basic

http://www.nordefco.org/Files/AnnualReport-NORDEFCO.digital_compressed.pdf

Föregående

Skydd går före verkan?

Nästa

FIR: TwinNeedle MiniMap

1 kommentar

  1. lennart.elborgh@telia.com'

    Lennart Elborgh

    Köp ingenting från diktaturen i Kina. Se till att all materiel av vad slag det vara månde tillverkas i Europa. Vi måste sluta göda den kommunistiska diktaturen.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén