2019 kan benämnas som ett fullspäckat och stundtals turbulent år för världen, Försvarsmakten och den här sidan. Försvarsberedningens rapport “Värnkraft” som kom under våren var en av de större händelserna där Försvarsmakten för första gången på länge föreslogs att växa, dock ej helt riktigt på det sätt som de flesta antagligen hade önskat med fler heltidsanställda. Klart var det i alla fall att det fanns (och fortsatt finns) ambitioner om att återupprätta gamla nedlagda förband, öka värnpliktsvolymerna och köpa in mer kvalificerad materiel. Spänningen var således olidlig hur Försvarsmakten skulle omhänderta rapporten och utforma sitt egna underlag till regeringen.

I väntan på det underlaget fick vi nöja oss med att skrapa ihop den lilla offentliga information som fanns om uniformsprojektet NCU. Även här fick vi vänta tills november innan testfasen kom igång och det släpptes på mer information ifrån de nordiska materielverken. Förutom att de fyra (4) uniformssystemen som ska testas ser lovande ut var det tydligt att länderna såg olika på vilken sekretess som omgärdar projektet, och hur den ska anammas. Men det är ett stort steg framåt jämfört med den fortsatta besvikelsen som är den nya stridsvästen. Upphandlingen av Stridsväst 18 stoppades av FMV efter ett domstolsbeslut som hävde beslutet om upphandlingsvinnare. Även om det är surt i sig att det inte ser ut att bli någon väst, verkar det vara rätt beslut att fatta istället för att köpa en fördyrad väst som är utdaterad.

Den 1 oktober började det nya gradsystemet att gälla. Trots att organisationen under lång tid vetat att det skulle komma nya grader, verkade det ändå bli stressigt att få fram gradbeteckningar till alla. I samband med införandet kom både armén och marinen ut med riktlinjer om hur karriärvägarna ska se ut för officerare, specialistofficerare och soldater. Det finns fortsatt oklarheter och utrymme för förtydliganden, men nu finns det en grund som personalen kan läsa och förstå i vilken riktning organisationen önskar att gå. Det är långt mer än vad vi visste när specialistofficersutbildningen infördes för över tio (10) år sen.

I november kom således Försvarsmaktens underlag till regeringen där myndigheten presenterade vad de kan genomföra under de kommande fem (5) åren med den budget som föreslagits. Det underlaget och rapporten “Värnkraft” skiljde sig på en rad punkter, och det blev ganska omgående stimmigt i media gällande om Försvarsmakten gått utanför sina ramar och skrivit in förslag som inte fanns med i rapporten. Tydligt är att Försvarsmakten fortsatt tar sikte mot tre (3) brigader, två (2) stridsgrupper och en (1) divisionsledning. Nu väntar alla på regeringens proposition för nästa period. Det som blev klart i ett regleringsbrev för 2020 är i alla fall att Försvarsmakten inte tillåts växa med antalet heltidsanställda soldater över 5700 stycken. Sett till att organisationen förra året hade strax under 5400 anställda soldater återstår att se om detta får någon praktisk inverkan i väntan på “proppen”.

För taktisk.se kan året sammanfattas med ett ord: tillväxt. Inte bara har kontot på instagram nått nya höjder med följare, även twitter har blivit en stabil plattform för diskussioner om det mesta som berör Försvarsmakten. Detta har i gengäld synts i antalet besökare till hemsidan. Det är en markant skillnad i såväl besökare som engagemang i det som skrivs än tidigare år. Det är med stor ödmjukhet och förhoppningar jag kliver in i nästa år. Förhoppningsvis kommer du fortsatt finna innehållet läsvärt.

Nytt för i år blev ett gästinlägg om skjututbildningen i Försvarsmakten. Inlägget blev snabbt ett av de mer lästa inläggen under året. Glädjande att skjututbildning är något som intresserar många. Förhoppningsvis kommer vi se mer av gästspel under nästa år.

2019 blev även året då ett debattinlägg publicerades i Officerstidningen. Just ämnet ledarskap i firman är något som vi fortsätter återkomma till och sannolikt kommer skriva om även nästa år. Framförallt kopplat till FM Vind och den undermåliga behandling som vissa upplever av sina chefer. Nytt för i år var även publicering av nedladdningsbara promemorior. Tanken är att dokumenten ska vara ett sätt för mig att skriva mer utförligt om vissa ämnen. Det är inte helt optimalt att skriva långa inlägg då de flesta av besökarna använder en telefon när de besöker hemsidan. Det återstår att se hur försöket faller ut under nästa år.

Målet kommer fortsatt vara att variera innehållet mellan studier, utrustning, rent tyckande och information om det interna livet i Försvarsmakten. Jag hoppas att du som läser detta fortsatt kommer vilja vara ned på resan. Jag vill rikta ett stort tack till alla som skriver kommentarer, ställer frågor via DM eller tipsar över mail och framförallt röstar i de olika omröstningarna. Det hjälper mig att rikta innehållet mot sådant som är relevant för er som är i, eller på väg in i, Försvarsmakten.

Tack!