Om krisen kommer

20 Nov

Förr fanns det en skrift som under det andra världskriget delades ut till svenska hushåll med anvisningar och råd för befolkningen hur de skulle agera i händelse av krig. Denna skrift hette Om kriget kommer. Senare kom dessa råd och … Read More »